• RİZE-ÇAYELİ-MADENKÖY1 SAHASI BAKIR-ÇİNKO-KURŞUN-PİRİT CEVHER YATAĞI REZERV HESABI RAPORU

1. ÖZET
       
Rize-Çayeli-Madenköy 1 Sahası'nda litolojik olarak; asitik piroklastlar, pümis tüfler, litik pümis tüfler, bazalt, andezit ve sedimanlar görülmektedir.
        Cevherleşme asitik piroklastları oluşturan denizaltı volkanik faaliyetlerin son aşamasındaki hidrotermal eriyik ve gazların tektoniğe bağlı olarak, çeşitli periyotlarda gelişiyle, sedimanter, ramplasman dissemine ve stokwork şekillerde oluşmuştur.
        Cevher, pümis tüflerin tabanında masif, asitik piroklastlar içerisinde dissemine-stokwork olarak yataklanmıştır. 750 m uzunluğunda 80'den 200 m'ye kadar değişen genişlikte örtülü bir alanda bulunmaktadır.
        Ana cevher mineralleri pirit, kalkopirit ve sfalerittir. İkincil olarak galenit, tetraedrit, tenantit, barit, zenginleşme minerali olarak bornit ve kovelin görülür. Bu kompleks cevherde pirit kalko pirit ve sfalerit çeşitli seviyelerde birbirlerine göre değişik oranda olup, yatak içinde, yatay ve düşey değişim gösterirler.
        Cevher Yatağı, cevher mikroskobisi, dolayısı ile teknolojik yönden iki ayrı özellik gösterir. Bunun için yatak "Çayeli Tip Cevher" ve "Murgul Tip Cevher" olmak üzere belirlenmiş ve her iki tip cevherin rezerv ve kalitesi ayrı ayrı tespit edilmiştir.
        Kesit metoduna göre yapılan rezerv hesabında;
        Çayeli tip cevherin toplam rezervi (görünür-muhtemel rezervi), %3.63 Cu, %6.30 Zn, %0.16 Pb ve %0.0269 Cd ortalama tenöründe 20.000.000 ton,
        Murgul tip cevherin toplam rezervi %1.40 Cu ve %0.27,
        Zn ortalama tenöründe 10.000.000 ton yatağın genel toplam rezervi ise %2.88 Cu, %4.34 Zn, %0.11 Pb ve %0.0179,
        Cd ortalama tenöründe 30.000.000 ton olarak bulunmuştur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5781
Rapor Adı RİZE-ÇAYELİ-MADENKÖY1 SAHASI BAKIR-ÇİNKO-KURŞUN-PİRİT CEVHER YATAĞI REZERV HESABI RAPORU
Konu BAKIR-ÇİNKO-KURŞUN-PİRİT
Yer - Konum ÇAYELİ-MADENKÖY (RİZE) RİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1976
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar GÖNÜL TEMELLİ KAMİL TURHAN

RİZE-ÇAYELİ-MADENKÖY1 SAHASI BAKIR-ÇİNKO-KURŞUN-PİRİT CEVHER YATAĞI REZERV HESABI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05781
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 388,70TL


Etiketler: BAKIR, ÇAYELİ, KURŞUN, PİRİT, RİZE, 5781