• KIZILCAHAMAM DOĞU ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

ÖZET
        Çalışmalarımız MTA Enstitüsü Petrol ve Jeotermal Enerji Şubesi'nin Ankara İli'ni termal sularla ısıtarak hava kirliliğinin önüne geçme amacıyla giriştiği Ankara Bölgesi Jeotermal Enerji Projesi çalışmalarının bir bölümü olarak Kızılcahamam Alanı'nın jeotermal olanaklarını saptamak amacıyla Kızılcahamam'ın doğusunda Eğerlibaşköy, Yıldırımören ve Başören Köyleri dolayları ile Pazar Bucağı doğusunda yapılmıştır.
        İnceleme alanı oldukça engebeli bir arazi parçası üzerinde olup büyük bir kesimin hemen hemen 3/4'ü volkanik kayaçlarla kaplıdır. Alanda görülen tüm serilerin altında Üst Kretase yaşlı Yaşmeşe Formasyonu bulunur. Fliş fasiyesindeki bu seri üzerine alanda geniş yayılımlar göstermeyen Aşmalı Formasyonu gelir. Alanda Asmalı Formasyonu ile bu formasyonun üzerine gelen Sarıkaya Formasyonu arasındaki bağ kesin olmamakla beraber, Sarıkaya Formasyonu Aşmalı Formasyonu üzerine hafif bir açısal diskordansla gelir. Sarıkaya Formasyonu bol fosil içerir ve Lütesiyen yaşlıdır. Güneyde Sarıkaya Formasyonu üzerine açısal bir diskordans ile gelen Karataş Formasyonu muhtemelen Oligosen yaşındadır. Bölgede Karataş Formasyonu ile birlikte karasal fasiyes başlar ve Karataş Formasyonu üzerine Pazar Formasyonu bir uyumsuzluk ile gelir. Pazar Formasyonu'nu takiben genç Pliyosen çökelleri depolanmışlardır. Alanda görülen son birim Kuvaterner yaşlı alüvyon ve molozlardır.
        Alanımızda volkanik etkinlik dört ana grupta incelenir. 1. Eski volkanik ürünler (aa tipi lavlar), 2. Piroklastik ürünler (tüf, laahar, aglomera vs), 3. Ara lavlar (andezit, bazalt lavları), 4. Üst lavlar (asit lav ve domlar). Alanda volkanik faaliyetler Kretase sonunda başlamış ve Pliyosen'e dek sürmüştür.
        Alanda kıvrımlanma ve faylanmaya özgün yapı yaygın değildir. Bu kıvrımlar ve faylar yapısal hareketlerden çok yerel volkanizma ile ilgilidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5749
Rapor Adı KIZILCAHAMAM DOĞU ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu KIZILCAHAMAM JEOLOJİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum ANKARA KIZILCAHAMAM (ANKARA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1975
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SAMİM TATLI

KIZILCAHAMAM DOĞU ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05749
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 380,76TL


Etiketler: ANKARA, JEOTERMAL, KIZILCAHAMAM, KIZILCAHAMAM JEOLOJİ, KIZILCAHAMAM JEOTERMAL, 5749