• ÇANKIRI GÜNEYİ-AŞAĞI PELİTÖZÜ-AŞAĞI OVACIK-KARALI-ÇAYOBA ARASININ JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

ÖZET
        1/25.000 ölçekli 4 paftadan ibaret olan inceleme alanı 575 km2'yi aşkındır. Çankırı'nın güneyinde yer alan inceleme alanı kuzeyde Sarımbey Köyü, güneyde Terekkekaya Tepesi, batıda Karaşeyh Köyü, doğuda Hacılar Köyü yaklaşık olarak çalışma alanını sınırlar (Ek 1).
        Topografik olarak kuzeyde Acıçay ile Terme Çayı'nın meydana getirdiği vadilerle, güneyde Kızılırmak'ın meydana getirdiği vadinin arasında kalan sırtları ve düzlükleri kapsar.
        Bölgede en yaşlı kayalar Alt Eosen yaşında olup (Hacıhalil-Yoncalı Formasyonları) koyu renkli marnlı (kısmen kumlu) bir fasiyesle başlar, silttaşı, kumtaşı, marn münavebesi şeklinde devam eder. Formasyon 300 m kalınlığındadır. Bunun üzerine bol Nummulitli Lütesiyen yaşlı (Kocaçay Formasyonu) kireçtaşları gelir. Hacıhalil-Yoncalı Formasyonları ile Kocaçay arasındaki dokanak umumiyetle faylıdır. Fay olmayan kısımlarda (Çayoba Köyü'nün güneyinde) yersel açılı diskordans vardır. Kocaçay Formasyonu'nun kalınlığı 40 m'dir. Kocaçay Formasyonu'nu Lagüner bir fasiyes takip eder. Bu fasiyes kızıl renkli konglomera ile başlar, kumtaşı, marn münavebesi şeklinde devam eder. Bu Formasyonun (İncik Formasyonu) kalınlığı 550 m'dir. İncik Formasyonu'nun yaşı Üst Eosen-Alt Miyosen'dir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5746
Rapor Adı ÇANKIRI GÜNEYİ-AŞAĞI PELİTÖZÜ-AŞAĞI OVACIK-KARALI-ÇAYOBA ARASININ JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI
Konu ÇANKIRI PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum ÇANKIRI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1973
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HAZIM YILMAZ

ÇANKIRI GÜNEYİ-AŞAĞI PELİTÖZÜ-AŞAĞI OVACIK-KARALI-ÇAYOBA ARASININ JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05746
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 241,89TL


Etiketler: ÇANKIRI, ÇANKIRI JEOLOJİ, ÇANKIRI PETROL OLANAKLARI, PETROL, 5746