• DENİZLİ-SARAYKÖY TEKKEHAMAM KAPLICASI CİVARININ JEOLOJİK ETÜTÜ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI 1972

DENİZLİ-SARAYKÖY TEKKEHAMAM KAPLICASI CİVARININ JEOLOJİK ETÜDÜ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI

ÖZET
       
1972 senesi yazında yapılan bu etüt 1/10.000'lik olarak, 40 km2'lik bir alanı kapsar. Çalışılan alan 1/25.000'lik Denizli M21-b1 paftası güney batısında olup Tekkehamam Kaplıcası ve civarını içine alır.
        Kaya birimi esası üzerinden yapılan jeoloji harita alımı sırasında, en eski kayaçlar olarak,Menderes kristalen masifine ait mikaşistler ve mermer ve kuvarsşistlere rastlanmıştır.Hakim litoloji mikaşistlerdir. mermer ve kuvarsşistler ara katman olarak yer alır^genellikle koyu renklidirler.
        Kristalen temel üzerine Alt Pliyosen kayaçları gelir. Pliyosen altta, kırmızı rengin hakim olduğu, konglomera-gre-marn karmaşığı, ortada 1.rezervuar olarak bilinen kalkerler ve üstte de örtü kaya olarak yer alan marnlardan müteşekkildir.
        Alt Pliyosen üzerine, hafif açısal diskordansla, Üst Pliyosen'i olarak kabul ettiğimiz, genellikle kalker kökenli konglomeratik kayaçlar gelir. Bu seviye Alt Pliyosen ile yer yer konkordan görünüşler de arz eder.
        Kuvaterner;taraça,taraçamsı çakıl yığışımları, alüvyon ve alüvyon yelpazeleriyle temsil edilmiştir.
        Çalışılan alanda yapı faylarla kontrole edilmiştir.Faylar normal atımlıdir.Tespit edilen faylar W-NW ve N-S doğrultusunda uzanırlar. Kontaklar ekseri faylıdır.Faylarla sınırlanmış bloklarda yer yer kısa mesafelerde antiklinal ve senkılinaller de görülür.
        Alt Pliyosen kayaçları muhtemelen Rodanik fazından etkilenerek kara haline geçmiş, bilahare çökelme imkanı bulabilmiş Üst Pliosen kayaçları da Valak Fazı ile kara haline geçip eğilme ve aşınmalara uğramıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5744
Rapor Adı DENİZLİ-SARAYKÖY TEKKEHAMAM KAPLICASI CİVARININ JEOLOJİK ETÜTÜ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI 1972
Konu DENİZLİ-JEOLOJİ-JEOTERMAL
Yer - Konum DENİZLİ DENİZLİ-SARAYKÖY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1972
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. KASTELLİ

DENİZLİ-SARAYKÖY TEKKEHAMAM KAPLICASI CİVARININ JEOLOJİK ETÜTÜ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI 1972

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05744
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 310,67TL


Etiketler: DENİZLİ, DENİZLİ JEOLOJİ, DENİZLİ JEOTERMAL, SARAYKÖY, 5744