• HİSARALAN (SINDIRGI) SICAKSU KAYNAKLARI CİVARININ JEOTERMAL OLANAKLARI

ÖZET
       
Bu rapor Balıkesir j20-b4 Paftası'nın üstten 30 km2'si hariç diğer kısımlarını kapsar. Çalışmalar öncekilerin revizyonu mahiyetinde başlamasına rağmen sonradan yetersiz görülerek yeniden çalışmaya geçilmiştir (Ek 2).
        Yapılan son çalışma durumuna göre en altta Paleozoik yaşlı glokofan şistler bulunur. Bunların üzerine melanj olarak kabul edilen Mezozoik yaşlı serpantin, radyolarit kumtaşı, kireçtaşı, marn karmaşığı bir seri gelir (Ek 2).
        Neojen'in taban konglomerası çalışma alanının NW'sında şistlerin üzerinde iyi bir şekilde gözlenir. Yine Neojen'e ait kireçtaşı+marn kayaçları bulunur ki, bunlar Dede Dağı güneyindeki alt ignimbritler içerisinde adeseler halindedir.
        Çalışma alanında andezit, dasit ve riyolit+riyodasit olmak üzere üç ayrı ekstrüzyon olmuştur. En fazla yayılımı dasitler gösterir. Bu ekstrüzyon esnasında ignimbritik tüfler de oluşmuştur. Bölgede alt ve üst olmak üzere iki ignimbritik tüf seviyesi sınırlanmıştır (Ek 2). İgnimbritik tüflerin içerisinde silisin bazı yerlerde yoğunlaşması sonucu camlaşmalar görülür.
        Kaplıca civarlarında görülen travertenler yamaç molozları ve heyelanlar en genç oluşuklardır.
        Bölgede tektonik durum oldukça etkindir. E-W, NE-SW, NE-SE yönlerinde yarılımlar gelişmiştir (Ek 2).
        Çalışma alanında sıcaksu kaynaklarının bulunuşu ve hidrotermal alterasyonun yayılım göstermesi, rezervuar, örtü ve ısıtıcı kayaçların varlığı bölgenin jeotermal yönden önemini ortaya koyan ilk belirtilerdir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5738
Rapor Adı HİSARALAN (SINDIRGI) SICAKSU KAYNAKLARI CİVARININ JEOTERMAL OLANAKLARI
Konu HİSARALAN (SINDIRGI) SICAKSU KAYNAKLARI CİVARININ JEOTERMAL OLANAKLARI
Yer - Konum BALIKESİR SINDIRGI-BALIKESİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1976
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SERVET YILMAZER

HİSARALAN (SINDIRGI) SICAKSU KAYNAKLARI CİVARININ JEOTERMAL OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05738
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 319,30TL


Etiketler: BALIKESİR, JEOTERMAL ENERJİ, SICAKSU KAYNAKLARI, SINDIRGI, 5738