• KUŞADASI-GERMENCİK-AYDIN ARASI BÜYÜK MENDERES GRABENİNİN JEOTERMAL DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA DETAY JEOLOJİK RAPOR (AYDIN M19-A1,M18-B2,M19-B1,M19-B4 PAFTALARI)

KUŞADASI-GERMENCİK-AYDIN ARASI BÜYÜK MENDERES GRABENİNİN JEOTERMAL DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA DETAY JEOLOJİK RAPOR

ÖZET
        Beş 1/25.000'lik paftada yapılan detay etüt sonucunda yeni bir stratigrafik ayırım yapılmış, Büyük Menderes Grabenin teşekkülü hakkında kanaatlerimiz açıklanmıştır.
        Sahamızı eski Paleozoik istifleri ile Genç Neojen ve Kuvaterner çökelleri kaplar.
        Paleozoik'in kristalen masiflerinde temelde gözlü gnaysler görülür. Üzerine gelen şistlerde mikaşistler hakimdir. En üst birimi mikaşist-mermer-rekristalize kalkerler meydana getirir. Mermerler tabanda 300 m civarında kalınlık gösterir. Diskordan genç neojen (Pliyosen) Ortaklar eşiği ile güney ve kuzeyde ayrı tip litolojik istiflenme gösterir. Şarabi renkli taban konglomerası yer yer mostradadır. Kireçtaşı-marn-bitümlü şeyllerin meydana getirdiği 2.birim jeotermal örtü kaya için idealdir. Tabanda kumtaşı-konglomera-kumlu marn ve marnlarda ibaret Kuvaterner net bir diskordansla Üst Pliyosen'den ayrılır. Kuvaterner'in üst birimlerini tutturulmamış konglomeralar ve eski alüvyonlar meydana getirir. Taraça ve alüvyonla sahamızda yaygındır. Kristalin içindeki serpantinler intrüzifleri, pliyoseni kesen bazaltlar ekstrüzifleri işaretler. Hersiyen ve Kaledoniyen orojenez izleri (Paleozoik'te belirgin değil) kabullenilmiştir. Genç neojende ise Alp'in sonu orajenezleri etkilidir. Faylar kristalen-neojen kontaktlarında ve litoloji kontaktlarda çeşitli tip ve yönde belirgindir. Çalışma bölgemiz jeotermal saha olarak çok ümitlidir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5734
Rapor Adı KUŞADASI-GERMENCİK-AYDIN ARASI BÜYÜK MENDERES GRABENİNİN JEOTERMAL DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA DETAY JEOLOJİK RAPOR (AYDIN M19-A1,M18-B2,M19-B1,M19-B4 PAFTALARI)
Konu KUŞADASI-GERMENCİK-AYDIN ARASI BÜYÜK MENDERES GRABENİNİN JEOTERMAL DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA DETAY JEOLOJİK RAPOR (AYDIN M19-A1,M18-B2,M19-B1,M19-B4 PAFTALARI)
Yer - Konum AYDIN KUŞADASI-GERMENCİK-AYDIN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1972
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BALKIRAY KESKİN

KUŞADASI-GERMENCİK-AYDIN ARASI BÜYÜK MENDERES GRABENİNİN JEOTERMAL DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA DETAY JEOLOJİK RAPOR (AYDIN M19-A1,M18-B2,M19-B1,M19-B4 PAFTALARI)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05734
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 454,97TL


Etiketler: AYDIN, AYDIN JEOLOJİ, BÜYÜK MENDERES GRABENİ, GERMENCİK, JEOTERMAL, KUŞADASI, 5734