• BİTLİS-ÜNALDI APATİT-MAGNETİT YATAĞININ APATİT YÖNÜNDEN İLK ETÜDÜ

1. ÖZET
       İnceleme alanı Bitlis İli'nin 7 km güneyinde Van L48-a4 paftasında 72 km2'lik bir alanı kaplar.
       Sahanın esasını metamorfikler oluşturmaktadır. Bunlar eski kütle kayaçları içerisinde mütalaa edebileceğimiz amfibollu gnays, amfibolit ve epimetamorfik örtü kayaçlarına dahil ettiğimiz seri siltli kuvarsşist, dolomitik rekristalize kireçtaşı, kalkşist-killişist-mikaşist-talkşist ve karstik rekristalize kireçtaşından ibarettir.
       Kuvaterner'de ise Nemrut Dağı'nın bazik karakterli püskürme evresinde önceden açılmış vadiler lav akıntılarıyla dolmuştur.
       Eski kütle kayaçları almandin-amfibolit fasiyesi, tümü sedimanter (para) kökenli epimetamorfik örtü kayaçları ise yeşil-şist fasiyesi şartlarında metamorfizma geçirmişlerdir. Eski kütle kayaçların daha genç bir metamorfizmaya maruz kaldığı; aktinolit ve biyotitlerin kloritleşmesi, eski kütle kayaçların albitleşme olayı göstermesinden anlaşılmaktadır.
       Söz konusu birimlerden selisitli kuvarsşist dışında kalanlar 1/25.000 ve 1/10.000 ölçekli haritalarda ayırtlanmıştır.
       Mostraları içinde bulunduran amfibollu gnaysların köken kayaçların kuvarsdiyorit olduğu düşünülmektedir.
       Cevherleşme amfibollu gnaysların kenar zonlarında ve magmatoyen cevher enjeksiyonları tipindedir. Mostralar levhamsı şekiller ve filonlar halinde izlenmektedir.
       Ağaç Dere ve Sürüm Köyü bölgesi, Ünaldı bölgesi olmak üzere iki gurup halinde mostra veren apatit-magnetit yatağının Ağaç Dere ve Sürün Köyü bölgesinde 280 m3'lük 21 adet yarma yapılmıştır.
       Bu yarmalardan alınan numunelerin % P2O5 miktarının ortalama 10.4 olduğu saptanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5679
Rapor Adı BİTLİS-ÜNALDI APATİT-MAGNETİT YATAĞININ APATİT YÖNÜNDEN İLK ETÜDÜ
Konu APATİT-MAGNETİT
Yer - Konum BİTLİS ÜNALDI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 30.12.1975
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ATAY GÜLTEKİN

BİTLİS-ÜNALDI APATİT-MAGNETİT YATAĞININ APATİT YÖNÜNDEN İLK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05679
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 292,64TL


Etiketler: APATİT, BİTLİS, MAGNETİT, ÜNALDI, 5679