• ÇUBUK-MELİKŞAH ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

1. ÖZET
        Çalışmalarımız MTA Enstitüsü Petrol ve Jeotermal Enerji Şubesi'nin Ankara İli'ni termal sularla ısıtarak hava kirliliğinin önüne geçme amacıyla giriştiği Ankara Bölgesi Jeotermal Enerji Projesi çalışmalarının bir bölümü olarak Çubuk-Melikşah alanının jeotermal olanaklarını saptamak amacıyla yapılmıştır.
        İnceleme alanının büyük kısmı oldukça engebeli bir arazi üzerindedir. Alanda görülen tüm serilerin altında Paleozoyik yaşlı epimetamorf yeşil şistler bulunur. Yeşil şistlerin üzerinde kumtaşı-ultrabazik kayaç ve kireçtaşlarından kurulu Karacakaya Formasyonu gelir. Karacakaya Formasyonu üzerine diskordan olarak Kapaklı Kireçtaşları ve onların üzerine Mesozoyik Ofiolitler ve fliş fasiyesindeki Yaşmeşe Formasyonu gelmektedir. Yaşmeşe Formasyonu üzerine Paleosen yaşlı Asmalı Formasyonu ve bu formasyonu takiben Lezgi Formasyonu diskordan olarak Asmalı Formasyonu üzerinde görülür. Bu formasyonlar üzerine açısal bir diskordansla gelen Karataş Formasyonu ile birlikte karasal fasiyesi başlar ve Karataş Formasyonu üzerine Pazar Formasyonu bir uyumsuzluk ile gelir. Pazar Formasyonu'nu takiben genç Pliyosen Çökelleri depolanmışlardır. Alanda görülen son birim Kuvaterner yaşlı alüvyon ve molozlardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5674
Rapor Adı ÇUBUK-MELİKŞAH ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu ÇUBUK JEOLOJİ JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum ANKARA ANKARA-ÇUBUK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1975
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SAMİM TATLI

ÇUBUK-MELİKŞAH ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05674
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 605,09TL


Etiketler: ANKARA, ÇUBUK, ÇUBUK JEOLOJİ, ÇUBUK JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI, JEOTERMAL ENERJİ, 5674