• PAZAR-ARDEŞEN-FINDIKLI KİL VE KAOLİN SAHALARINA AİT RAPOR

1. ÖZET
      Etüt edilen saha ana hatlarıyla, Üst Kretase'ye ait volkanik ve piroklastikler ile bunları kesen Paleojen'e ait intrüzif kayaçlar ve nihayet Neojen Devri'ne ithal edilen tortul kayaçlardan teşekkül eder.
      Ekonomik özelliği olabilecek killer Neojen Tortuları'nda kaolin ise Üst Kretase'ye ait ekstrusiflerde gözlenmiştir.
     Çalışma sahasının en yaşlı ekstrusif kayacı pillow-lav ve breş özelliğinde, kısmen ayrışmış bazalt ve piroklastlarıdır. Andezit lav ve piroklastikleri ise yer yer ayrışmış özellikte olup, bazaltları kat eder vaziyette gözlenmişlerdir. Üst Kretase'ye ait en genç ekstrusifler ise bol ayrışmış dasitik lav ve piroklastikleridir.
      Paleojen'e ait granodiyorit stoklar ve damarlar halinde müşahede edilmiştir.
      Tersiyer'in ikinci devresi olan Neojen muhtemelen Üst Miosen'e ait taban konglomerası ile başlar. Konglomeraların üzerine gelen az diyajenetik kiltaşı, killi-çakıllı-kumtaşı, kumlu çakıllı tüf ve gri-kaolinitik killer de muhtemelen Üst Miosen çağına aittir.
      Sahanın en genç litolojik birimlerini Plio-Kuvaterner Seki ve Kuvaterner Yaşlı Alüvyonlar teşkil eder.
      Çalışmanın amacını teşkil eden gri-kaolinitik killer, özellikleri göz önüne alınarak tespit edilmiş, rezerv ve kalitelerinin tayini için gerekli görülen kesimlerde yarma, kuyu açtırılması ve analiz yapılması yoluna gidilmiştir. Aynı işlemler Üst Kretase'ye ait ekstrusiflerde gözlenen kaolin zuhuru içinde yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5661
Rapor Adı PAZAR-ARDEŞEN-FINDIKLI KİL VE KAOLİN SAHALARINA AİT RAPOR
Konu KİL-KAOLİN SAHALARI
Yer - Konum PAZAR-ARDEŞEN-FINDIKLI RİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1976
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ASIM AYHAN

PAZAR-ARDEŞEN-FINDIKLI KİL VE KAOLİN SAHALARINA AİT RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05661
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 494,72TL


Etiketler: ARDEŞEN, FINDIKLI, KAOLİN, KİL, PAZAR, RİZE, 5661