• GÜNEYBATI ANADOLU-KUZEY PERİDOTİT BİRİMİ İÇİNDEKİ (MUĞLA-ULA-KARABBÖRTLEN) KANDAK-KAYMAKAM-ILIKDERE KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ

1. ÖZET
      Kandak-Kaymakam-Ilıkdere ocakları ve çevresinin % 90'ı ultrabazik kayaçlardan (dunit ve harzburjitlerden) meydana gelmektedir. Nadir olarak piroksenit damarlarına rastlanmaktadır.
      Piroksen ve olivinlerin farklı sertlikte olmasından aşınma neticesinde meydana gelen bantlanma muntazam olarak tabaka şeklinde görülmektedir.
      1/5.000 ölçekli haritada alınan ölçülerden bu bantlamalarla krom mercekleri istikameti (NE-SW) arasında uygunluk görülmekte ise de sanayi daha genişlettiğinizde ve kilometre kareye düşen ölçü sayısı azaldığından (1/10.000 ölçekli haritada) istikamet yaklaşık olarak N-S olmaktadır.
       Fakat bu doğrultu ile cevher mercekleri doğrultusu arasında bir bağlantı kurulamamıştır. Çünkü magmatik bantlanmalar cevher doğrultusunda kılavuz rolünde değildir.
       Sahamızı NNW-SSE istikametinde kesen bazik dayklar mevcuttur, bunlar dolerit ve metadolerit cinsi kayaçlardır.
       İnce kesitlerinde genellikle plajioklaz, anortit, monaklinalamfibol ve opak mineraller görülmektedir.
       Metadoleritlerin doleritlerden en önemli farkı dinamo metamorfizma sebebiyle piroksenlerin amfibole dönüşerek çizgisellik göstermeleridir.
       Serpantinlere ekseri fay zonlarında rastlanmakta, serpantinleşme ve oksitlenmenin harzburjit ile dünitlerde ileri derecede olduğu görülmektedir.
       Tektonik bakımdan çok faylı olan arazimizde önemli faylar; Yurt Tepe S'indeki büyük Yurt Tepe Fayı, Kaymakam Ilıkdere Mercekleri'nin atımına sebep olan verev atımlı normal fay ve Ilıkdere-Kaymakam, Kocapınar Mercekleri'ni atan Sılcancık Fayları ile Kocapınar Mercekleri üzerinden geçen NE eğimli faydır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5640
Rapor Adı GÜNEYBATI ANADOLU-KUZEY PERİDOTİT BİRİMİ İÇİNDEKİ (MUĞLA-ULA-KARABBÖRTLEN) KANDAK-KAYMAKAM-ILIKDERE KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ
Konu KROM
Yer - Konum MUĞLA ULA-KARABÖRTLEN-KANDAK-KAYMAKAM-ILIKDERE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.0974
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ R. SARIKAYA H. JERF ASUTAY

GÜNEYBATI ANADOLU-KUZEY PERİDOTİT BİRİMİ İÇİNDEKİ (MUĞLA-ULA-KARABBÖRTLEN) KANDAK-KAYMAKAM-ILIKDERE KROM OCAKLARI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05640
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 459,79TL


Etiketler: GÜNEYBATI ANADOLU, ILIKDERE, JEOLOJİ, KANDAK, KARABÖRTLEN, KAYMAKAM, KROM, KUZEY PERİDOTİT, MUĞLA, ULA, 5640