• AFYON BÖLGESİ ÖMER-GECEK JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN AF 1 VE AF 3 SONDAJLARINA İLİŞKİN KUYU BİTİRME RAPORU

ÖZET
        Ömer-Gecek Jeotermal Alanı'nda Afyon Kenti'nin ısıtılması ve diğer alanlarda kullanılması amacıyla, deneme mahiyetinde olmak üzere AF-1 ve AF-3 sondajları yapılmıştır.
        AF-1 sondajı 905.00 m derinliğe kadar indirilmiş olup, şistsel kuvarsit, kalkşist, mermer ve kısmen de kuvarslı şistlerden 98oC sıcaklık ve 20 lt/sn debide sıcak akışkan alınmıştır. Sondaj noktası düşen fay bloğunda ve düşük rezistivite anomalisi üzerinde bulunmaktadır. Sondaj süresince 200 m3'ü aşkın miktarda çamur kaçağı olmuş, tabanda ölçülen-sirkülasyon sıcaklığı 60oC'ye değin erişmiştir. S.P., rezistivite, Gamma-Ray, Gamma-Nötron, Mikrolog, Termik log ölçüleri alınmış, kuyu içi sıcaklık-basınç testleri yapılmıştır. Sıcaklık testleri sonucunda kuyu tabanında ölçülen sıcaklık değeri 106.5oC olarak saptanmıştır. Kuyu üretime açıldıktan sonra karşılaşılan bir çok sorunlar çözümlenmiş,daha sonra üretim ve akışkanın hidrojeoşimi testlerinin yapılması olanağı sağlanmıştır.
        AF-3 sondajı 250.63 m derinliğe kadar delinebilmiş, yine mermer, kalkşist ve şistsel kuvarsitler ile bunların üzerinde kurulu olan kızıl renkli konglomeralardan ve başlangıçta 97oC sıcaklık, 110 lt/sn, debide sıcak akışkan alınmıştır. Kuyudaki yıkıntı nedeniyle üretim 15 lt/sn'ye kadar düşmüş, çeşitli işlemlerden sonra söz konusu kuyunun debisi 35 lt/sn'ye kadar yükselmiştir. Sondaj noktası horst strüktürü üzerinde kurulu bulunmaktadır. 250.63 m derinlikten sonra ilerleme olanaklarının uygunsuzluğu nedeniyle önceden planlanmış bulunan 700 m derinliğe inilememiştir. Sondaj süresince 800 m3'ü aşkın çamur kaçağı olmuş. Ölçülen maksimum sirkülasyon çamuru sıcaklığı 41.5oC olarak tespit edilmiştir. S.P. rezistivite, Gamma-Ray log ölçüleri ile kuyu içi sıcaklık-basınç testleri bu kuyu için de yapılmış ve 244 m, derinlikte kuyu sıcaklığı 93oC olarak elde edilmiştir. Kuyu üretime açıldıktan sonra karşılaşılan sorunlar kısmen çözümlenebilmiş, ancak daha derine inebilme olanağı sağlanamamış, üretim testleri de kuyuda mevcut yıkıntı tehlikesi nedeniyle yapılamamıştır.
        Halen kabuklaşma sorunu yeterince çözümlenememiştir. Derin kuyu pompası ile testlerin yapılması gereklidir. İlerde yapılacak sondajlarda portatif kule kullanılması zorunludur. Fizibilite etütleri raporu hazırlanırken çeşitli olanaklar dikkate alınmalıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5623
Rapor Adı AFYON BÖLGESİ ÖMER-GECEK JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN AF 1 VE AF 3 SONDAJLARINA İLİŞKİN KUYU BİTİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL SONDAJ
Yer - Konum AFYON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1976
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BİLGE ERİŞEN

AFYON BÖLGESİ ÖMER-GECEK JEOTERMAL ALANINDA YAPILAN AF 1 VE AF 3 SONDAJLARINA İLİŞKİN KUYU BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05623
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 644,13TL


Etiketler: AFYON, JEOTERMAL SONDAJ, SICAKSU SONDAJI, 5623