• BÜZÜGAN (BAYKAN-SİİRT) KROM OCAĞI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK ETÜDÜ

ÖZ
       Etüt sahasındaki kayaç birimleri Alp Orojenezi'nden etkilenmiş ve karmaşık bir durum kazanmışlardır. Tektonik deformasyon ve çökelme ortamındaki çekim kaymaları (gravity sliding) ile kaotik bir durum kazanan kayaç birimleri, tektono-stratigrafik birimler olarak adlandırılmıştır. Bu kayaç birimleri ofiyolitik karmaşık/melanj, alloktan sedimanter bloklar ve allakton metamorfik bloklar olarak sınıflandırılmıştır.
       Ultrabazik kayaçlar, peridotit ve serpantinitlerden ibarettir. Serpantinleşme derecesi tektonik deformasyon şiddetine göre değişmektedir. Bu kayaçların diğer kayaçlarla olan dokanakları mekaniktir.
       Bazik kayaçlardan gabrolar altere olmuştur. Magmatik bantlanma içerirler. Diyabazlar genellikle dayklar şeklinde olup, "tesbih taneleri" şeklinde dağınık durumdadırlar
       Kromit zuhurları düzensiz mercekler şeklindedir. Kromit bantlanmaları ile peridotit bantlanmaları arasında uyumluluk yoktur.
       Etüt sahasındaki kromit zuhurlardan yaklaşık 2560 ton rezerv tahmin edilmiştir. Kromitin Cr2O3 tenörü % 26-51 arasında değişir.
       Sahada kromitten başka, bakır ve asbest madeni zuhurları da vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5614
Rapor Adı BÜZÜGAN (BAYKAN-SİİRT) KROM OCAĞI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK ETÜDÜ
Konu MADEN JEOLOJİSİ-KROM
Yer - Konum BÜZÜGAN-BAYKAN SİİRT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1975
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ CANSIZ BURHANETTİN İÇİN MEHMET TURMUŞ

BÜZÜGAN (BAYKAN-SİİRT) KROM OCAĞI VE ÇEVRESİNİN JEOLOJİK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05614
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 257,94TL


Etiketler: BAYKAN, BÜZÜGAN, JEOLOJİ, KROM, SİİRT, 5614