• KÖSENÖZÜ KAPLICASI-BELENÖREN (ANKARA-BOLU İLİ) ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

ÖZET
        Bu inceleme Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Petrol ve Jeotermal Enerji Şubesinde hazırlanmıştır. Kösenözü Kaplıcası ve Belenören Köyü ile dolayını ilgilendiren bildiride, 450 km2'lik bir alanın sistemli ve ayrıntılı jeoloji incelemesi yapılmış, jeotermal enerji olanakları açıklanmıştır.
        İrdeleme alanındaki en yaşlı kaya stratigrafi birimi Karageriş Formasyonu'dur (Üst Jurasik-Alt Kretase). Bunun üzerine sırası ile Kösenözü Formasyonu (Üst Kretase), Sobran Formasyonu (Paleosen), Miyosen'in Nallıgölcük Formasyonu ile piroklastları ve lavı, Topraklı Formasyonu (Pliyosen) gelir. Kuvaterner'de birikme ve yıpranma şekilleri olup, yamaç molozu, taraça ve alüvyon gelişmiştir. Mesozoik ve Senozoik çökelleri arasında uyumluluk saptanmıştır.
        Kıvrım eksenleri ile sürüklenimler yapısal katlar zemini üzerinde gösterilerek yapının evrimi belirtilmiş, derlenen numunelerin tanıtımları yapılarak bir "numune haritası" yapılmıştır. Karageriş Formasyonu ile Kösenözü Formasyonu için "kontur diyagramı" ile "gül diyagramı" hazırlanmış, bölgenin "genelleştirilmiş stratigrafi kesiti" düzenlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5594
Rapor Adı KÖSENÖZÜ KAPLICASI-BELENÖREN (ANKARA-BOLU İLİ) ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu ANKARA-BOLU JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum ANKARA ANKARA-BOLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1975
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.REFİK ÜNLÜ ÖZER BALKAŞ

KÖSENÖZÜ KAPLICASI-BELENÖREN (ANKARA-BOLU İLİ) ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05594
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 588,42TL


Etiketler: ANKARA, ANKARA JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI, BELENÖREN KAPLICASI, BOLU, BOLU JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI, KÖSENÖZÜ KAPLICASI, 5594