• KURUCAŞİLE KAVAKLI-AYDOĞMUŞ KÖYLERİ BÖLGESİ KARBONİFER ARAZİSİNDE ATEŞ KİLİ ARAMALARI

1. ÖZET
      Bilindiği gibi çelik üretimi yalnız kok kömürü noksanlığı ile değil, iyi kalite şamot tuğlası bulunamaması nedeni ile de aksamaktadır.
      Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda 1975 yılı için 105.000 ton ateş tuğlası (ve harcı) üretimi ve 60.000 ton ithalat öngörülmüştür. Aynı dokümana göre 1975 yılı talebi 205.000 tondur. Yakın bir gelecekte ise şamot ithalinin 500 milyon TL ulaşacağı tahmin edilmektedir.
      Yurt içi gereksiniminin karşılanması için yeni tesislere, bunun için de ilk adımda 50 milyon ton refrakter kil rezervinin 2-3 sene içinde bulunmasına gerek vardır.
       Bu amaçla MTA Enstitüsü olarak; Sümerbank'ın isteği üzerine Zonguldak bölgesinde 1975 arazi mevsimi ile birlikte arama çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların bir parçası olan Kurucaşile Kavaklı-Aydoğmuş Köyleri'n bölgesinde prospeksiyon ve yarma çalışmaları yapılarak şu sonuç ve önerilere varılmıştır.
       1. Açılan yarmalardan ve prospeksiyon çalışması alınan numunelerde istenilen niteliklerde şiferton (ateş kili) bulunamamıştır (Yarma 3'ten iki adet < 27 SK numunesi elde edilmiştir).
       2. Bölgede tektonizma oldukça etkin olmuştur. Karbonifer Kumtaşları üzerindeki tektonizma rijit tiptedir ve şiferton açısından klavuz seviyeler olan bu kumtaşları neticede atılmış bloklar görünümü kazanmışlardır. Gerek bu durum, gerekse Karbonifer üzerindeki etkin heyelan örtü (Foto 7, Foto 9), Karbonifer'in takip edilmesini zorlaştırmış, hatta imkansızlaştırmıştır. Açılan yarmalarda Karbonifer'in kesin durumunu ortaya koyamamıştır. Bundan sonra yapılacak yarma çalışmaları meseleye daha fazla bir açıklık getiremez.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5557
Rapor Adı KURUCAŞİLE KAVAKLI-AYDOĞMUŞ KÖYLERİ BÖLGESİ KARBONİFER ARAZİSİNDE ATEŞ KİLİ ARAMALARI
Konu KARBONİFER ARAZİSİNDE ATEŞ KİLİ ARAMALARI
Yer - Konum KURUCAŞİLE-KAVAKLI-AYDOĞMUŞ ZONGULDAK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1976
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar NİHAT APAYDIN

KURUCAŞİLE KAVAKLI-AYDOĞMUŞ KÖYLERİ BÖLGESİ KARBONİFER ARAZİSİNDE ATEŞ KİLİ ARAMALARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05557
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 140,69TL


Etiketler: ATEŞ KİLİ, AYDOĞMUŞ, JEOLOJİ, KARBONİFER, KAVAKLI, KURUCAŞİLE, TAŞ KÖMÜRÜ, ZONGULDAK, 5557