• AYAŞ-SİNCANKÖY (ANKARA) ARASINDA KALAN ALANIN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

1. ÖZET
       Bu etüdün amacı, Ankara'nın 30 km kadar batısında Sincanköy ile Ayaş arasında kalan takriben 450 km2'lik bir alanın hidrojeolojik ve jeotermik enerji yönünden değerini belirtmektir.
       Stratigrafi: Bölgede Paleozoyik, Mesozoyik, Tersiyer, Kuvaterner'e ilişkin kayaçlar ile dış püskürüklere rastlanmaktadır.
        Paleozoik: 2 No'1u paftanın doğu kenarında bulunan Hoyuklu Tepesi'nin kuzeyindeki derede koyu renkli grafitli, serzitli, kloritli, klorit-karbonatlı, killi şistlere rastlanmaktadır. Çok kıvrımlı olan bu şistlerin doğrultuları ikincil olarak NE-SW olmuştur. İçinde fosil bulunamadığından Paleozoyik olabilir kanısındayız.
        Mesozoyik: Mesozoyik sanılan kalker mostraları erozyonlardan korunmuş olan iki yerde görülmektedir. Bunlardan biri kuzeyde Hoyuklu-Dazlak tepeleri çevresinde, diğeri de güneyde Kartal Tepe-Onur Kaya etrafındadır.
        Her iki mostradaki kalkerler gri, beyaz renkli, kırıklı ezikli kristalize bir yapıya sahiptirler. Tabaka durumu göstermezler. Yaşlarının Üst Jura-Alt Kretase olabileceği kanısı yaygındır.
        Paleosen: Bölgede Paleosen yapraksı kalkerlerle başlamaktadır. Paleosen inceleme alanı dışında daha kuzeyde transgressiftir. Yapraksı kalkerlerin üzerinde marn, marnlı kalker, şisti kalker, ince taneli gre, konglomera tabakalarının ardalandığı görülmektedir. Genel doğrultuları NE-SW'dir. Eğimleri ise 20, 30oC arasındadır.
        Lütesiyen: Gri, boz renkli gre, marn, marnlı kalker greli kalker tabakalarının ardalanmasından oluşmaktadır. Lütesiyen'i tanımlayan fosiller bulunmuştur.
        Miyosen: Karasal-gölsel çökellerden oluşmaktadır. Konglomera, gre, kil, marn, marnlı kalker, şisti marn gibi katmanların ardalanması orta Miyoseni tanımlar.
        Orta Miyosen ayrıca kömürlüdür, kömürler ise Orta Miyosen'i tanımlayan spor, polen içeriklidirler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5553
Rapor Adı AYAŞ-SİNCANKÖY (ANKARA) ARASINDA KALAN ALANIN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Konu AYAŞ-SİNCANKÖY (ANKARA) ARASINDA KALAN ALANIN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Yer - Konum ANKARA AYAŞ-ANKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1974
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SAİT ÜRGÜN

AYAŞ-SİNCANKÖY (ANKARA) ARASINDA KALAN ALANIN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05553
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 310,99TL


Etiketler: ANKARA, ANKARA JEOLOJİ, AYAŞ, AYAŞ JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI, JEOTERMAL, 5553