• KARS HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

1. ÖZET
        İnceleme alanı Kars Havzası olup yaklaşık olarak 11.000 km 'dir. Yaygın bir volkanik örtüyle kaplı olan bölgede kısmen çökel kayalarda açığa çıkmaktadır.
        Görülebilen en eski birimler Paleozoyik yaşlı şist ve mermerler olup Göle dolayında sınırlı alanlarda mostra vermişlerdir.
        Maestrichtiyen taban konglomerası ile başlamakta ve kireçtaşı ile devam ederek 750 m kalınlığa ulaşmaktadır. Eosen konglomera ve kumtaşları 3.300 m kalınlık sunmaktadır. Bazik volkaniklerle arakatkılı olup nitelikleride kısa uzaklıklarda değişmektedir.
        Eosen sonunda denizel rejim sona ermiş Pliyosen'de gölsel oluşuklar etkili olmuşlardır. Volkanizma bütün bu jeolojik süreçte etkilidir. Hemen her devirde temsilcileri saptamıştır. Yapısal gidişler genellikle NE-SW ve E-W yönlü olup Hersiniyen Orojenezi'nin Palatik fazı ile Alpin Orojenezin Laramik, Pireneik, Attik, Rodanik ve Valakik evreleri havzaya yapısal konumu kazandırmışlardır.
        Hazne ve örtü kayalarla yapıların bulunmasına karşılık ana kayanın saptanamaması ayrıca genç volkanizmanın son derece etkili oluşu petrol yönünden ümitsizliğe sebep olmakla birlikte Tahir-Tuzluca yükseliminin güneyi ile Ardahan dolayları zikre değer kesimlerdir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5517
Rapor Adı KARS HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI
Konu KARS HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum KARS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1971
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar V. YÜKSEL

KARS HAVZASININ GENEL JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05517
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 525,44TL


Etiketler: KARS, KARS JEOLOJİ, KARS PETROL OLANAKLARI, 5517