• URGANLI KAPLICALARI (MANİSA-TURGUTLU) CİVARININ DETAY JEOLOJİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR

URGANLI KAPLICALARI (MANİSA TURGUTLU) CİVARININ DETAY JEOLOJİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR
(İZMİR K 19-CİLT 4'TEN BÜYÜTME 1/1.000)

ÖZET
        Tazar, İzmir K19-c4 1/25.000 ölçekli paftasının 69000-76200 E meridyenleri ve 69000-75000 N paralellerinin sınırladığı 50 km2'lik bir alanın 1/10.0000 ölçekli fotokopi büyütmesi üzerinden detay jeolojisini ye bölgenin jeotermal alan olanakları hakkındaki düşüncelerini açıklamaya çalışmıştır.
        Çalışma alanında Paleozoik yaşlı metamorfik şistler ve mermerler, Mesozoik yaşlı fosilli breşoid kireçtaşları, Tersiyer yaşlı Pliosen konglomera-kumtaşı-miltaşı-killikireçtaşları, Kuvaterner Traverten ve Alüvyonları ile Mezozoik yaşlı magmatik peridotit-dunit-serpantinitler yazarın tasnifinde yer almıştır.
        Paleozoik metamorfikler yazara göre sahanın dışında görülen en altta gnaysları sahada görülen mikaşistleri mermerler ye mermer-mikaşist ardalanması şeklindedir. Kalınlıkları ölçülememiştir.
        Mesozoik Çökelleri kristalen temelden bir mikaşist seviyesi ile ayrılmış, breşoid, ince ve kalın tabakalı, çalışma sahasında tabakalarıma çok az yerde görülmekte olup ezilmiş, ufalanmış tekrar kalker bir çimento ile çimentolanmış gri ye siyah renkli fosilli kireçtaşı ile tanımlanmıştır. Kalınlıkları çevrede görülenlerle korele edilerek 900-1000 m. arasında kabullenilmiştir.
        Mesozoik üzerinde; Kaide konglomerası ile gelen üste doğru miltaşı-kumtaşı-marn ve alt seviyelerde kömürlü bir bant ihtiva eden en üst seviyeleri killi kireçtaşlarından ibaret Pliosen çökelleri görülmüş, kalınlıkları alt seviye 300 m, killi kireçtaşı seviyesi 75m olmak üzere 373m tahmini olarak kabullenilmiştir.
        Bölgede Kuvaterner Oluşukları Urganlı Kaplıcaları civarında ve kuzey yörelerinde görülen travertenler ile genç alüvyonlardır.
        Bölgede Hersiniyen ve Alp Orojenezi safhaları geçtiğinden kıvrımlı ve kırıklı bir yapı görülmektedir.
        Diskordanslar; Hersiniyen Orojenezini geçiren Paleozoik kristalen temel ile transgressif Mesozoik Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları arasında, Radonik fazı ile çöken Mezozoik üzerine gelen üst Pliosen arasında ve Vallak Fazı ile teşekkül eden

Rapor Özellikleri
Rapor No 5462
Rapor Adı URGANLI KAPLICALARI (MANİSA-TURGUTLU) CİVARININ DETAY JEOLOJİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR
Konu URGANLI KAPLICALARI (MANİSA-TURGUTLU) CİVARININ DETAY JEOLOJİ VE JEOTRMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR
Yer - Konum MANİSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1972
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İ.HAKKI KARAMANDERESİ

URGANLI KAPLICALARI (MANİSA-TURGUTLU) CİVARININ DETAY JEOLOJİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05462
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 387,36TL


Etiketler: JEOLOJİ, JEOTERMAL ALANLAR, URGANLI KAPLICALARI JEOLOJİSİ, URGANLI KAPLICALARI (MANİSA-TURGUTLU), 5462