• HASANÇELEBİ (MALATYA) DEMİR YATAĞININ HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ

1. ÖZET
        Hasançelebi Demir Yatağı, Malatya-Hekimhan İlçesi, Hasançelebi Nahiye'si yakınındadır. Etüt saha hakkında hidrolojik-hidrojeolojik doneleri tesbit amacıyla yapılmıştır.
Hidrolojik doneler, saha yakınındaki akım ve rasat istasyonları değerlerinden yararlanılarak karşılaştırma metoduyla yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Sahanın yıllık ortalama yağışı 396.6 mm ve önemli akarsuyu olan Ulu Dere'nin ortalama akımı 2.5 m3/sn'dir. Ulu Dere ve Köydere'sinin işletme sahasına boşalmasını önlemek amacıyla Kızıl Tepe-Mahmutoğlu, Mevki arasında asgari 52 m, yüksekliğinde bir baraj ve Hasançelebi kuzeyinde bir gölet kurulması gerekmektedir.
Hidrojeolojik yönden önemli ve sahada yaygın skapolitfels faylı, kırıklı ve bol çatlaklı olup boşlukları yüzeyden belirli bir derinliğe kadar kendi alterasyon ürünleriyle doldurulmuş ve impermeabl derinde ise çatlak gözeneğine sahip akifer niteliğindedir. Böylece sahada genellikle kaptiv nap mevcuttur.
Pompalama deneyleri için, sahada toplam metrajı 2963 m olan 2 pompaj ve 9 gözlem kuyusu olmak üzere iki grup sondaj açılmıştır. Her iki grupta yapılan 72 saat süreli sabit debili pompalanma deneyi sonuçları Theis, Jacob ve yükselim metotlarına göre değerlendirilmiştir. Tespit edilen ve aşağıda belirtilen akifer karakteristikleri sahadaki fay zonları için ortalama değerler olarak kabul edilebilir.
       
        Pompaj kuyularından alınan sular kimyasal özellikleri bakımından devamlı olarak içilemeyecek niteliktedirler.
Ön fizibilite raporu için gerekli hidrolojik-hidrojeolojik doneleri tespit amacıyla yapılmış bulunan bu etütle elde edilen bilgiler, saha hakkında kabaca bir fikir vermektedir. İşletme safhasına geçilmeden önce etütte değinilen ve her biri ayrı branşları kapsayan konularda detay etüde gerek vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5445
Rapor Adı HASANÇELEBİ (MALATYA) DEMİR YATAĞININ HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ
Konu HASANÇELEBİ (MALATYA) DEMİR YATAĞININ HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ
Yer - Konum HASANÇELEBİ-MALATYA MALATYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1975
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ESAT BAŞKAN

HASANÇELEBİ (MALATYA) DEMİR YATAĞININ HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05445
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 254,99TL


Etiketler: DEMİR, DEMİR YATAĞI HİDROJEOLOJİ ETÜTÜ, HASANÇELEBİ, HEKİMHAN, HİDROJEOKİMYA ANALAZİ, HİDROJEOLOJİ, MALATYA, MALATYA HİDROJEOLOJİ, 5445