• ÇEŞME ILICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

ÇEŞME ILICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

ÖZET
       
Etüdü yapılan Çeşme Ilıcası, İzmir-Çeşme Yolu üzerinde ve Çeşme'ye 7 km uzaklıktadır.
        Bölgede saptanan en yaşlı kayaç, ufak bir mostrada görülen ve muhtemelen Alt Triyas yaşlı olan marn ve kireçtaşı ardalanmasıdır.
        Bunun üzerine diskordan olarak Triyas yaşında olduğu düşünülen beyaz-bej renkli kireçtaşı gelir. Triyas üzerine ise arazide ilgileri gözlenememekle birlikte, Jura yaşındaki gri, koyu gri, mavi renkli kireçtaşı muhtemelen diskordan olarak gelir. Tersiyer'in Neojen oluşukları ise bölgede geniş bir alan kapsar.Tersiyeri oluşturan birim bölgede iki ayrı fasiyes şeklinde gözlenmektedir. Batıda kil, marn, mil, kireçtaşı ardalanmalı göl çökelleri, doğuya doğru girik ve yaşıtı olan tüf-tüfit ve aglomeradan oluşma volkanik fasiyese geçmektedir. Kuvaterner'de ise alüvyon ve yamaç molozu gelişmiştir.
        Bölgeye etkiyen kuvvetler etkilerini, yaklaşık N-S ve E-W doğrultulu faylarla göstermektedirler. Bu N-S doğrultulu faylar arasında ufak bir graben ve horst gelişmiştir. Bölgede kıvrım saptanamamış, genel eğimi doğuya doğru olduğu gözlenebilmiştir. Neojen ise genel olarak yataydır.
        Bölge serbest yeraltı suyu bakımından zengin değildir. Yağışlı mevsimlerde yağmur suları Neojen'in killi, marnlı arazisinde yeraltına süzülemeyerek sellenmelerle denize ulaşmaktadır. Triyas ve Jura kireçtaşlarında hiçbir kaynak görülememesi, bu birimdeki su tablası seviyesinin düşük olduğunu gösterir. Bunun nedeni bu birimlerden uzaklaşan yönde yeraltı suyu akımı olması muhtemeldir. Ancak Neojen'in taban konglomerasında, 150 m kadar derinlikte yaklaşık 10-15 lt/sn debili su almak mümkündür.
        Ilıca ve Şifne Kaplıcası kaynaklarını besleyen sıcak suyun rezervuar kayacı, Jura ve Triyas yaşlarında olduğu düşünülen kireçtaşlarıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5321
Rapor Adı ÇEŞME ILICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Konu ÇEŞME ILICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Yer - Konum İZMİR İZMİR-ÇEŞME
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1974
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ KOÇAK

ÇEŞME ILICASI HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05321
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 221,66TL


Etiketler: ÇEŞME, ÇEŞME ILICASI, İZMİR, 5321