• AFYON JEOTERMAL ARAŞTIRMA SAHASI GAZLIGÖL-SUSUZ ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

ÖZET
        İnceleme alanımız Afyon vilayet merkezinin kuzeyinde bulunur (Şekil 1). Ulaşım genellikle iyidir ve her mevsim ulaşım mümkündür. İklim karakteri, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve genellikle kar yağışlıdır. Akarsu sistemleri dallı budaklı, kısmen az paralel drenaj tiplerini oluşturur.
        Alanımızda büyük dağlar yoktur, çoğunlukla dalgalı düzlük egemenliğinde olup, Afyon Alüvyal Düzlüğü (Depresyonu) alanımızın tek alüvyal düzlüğünü meydana getirir. Vadiler genç "V" vadi ve kertik vadi tipindedir. Bu vadilerin bir kısmı su bulundurur, büyük kısmı ise su bulundurmaz.
        İnceleme alanımız, değişik fasiyes ve litojilerde Paleozoik ve Senozoyik Kayaçlar'dan oluşmuştur. Bu alanda büyük bir bölüm kaplayan Paleozoik, metamorfik şist, kalker ve şistleri içeren Devoniyen ve Permo-Karbonifer Kayaçlar Afyon Bölgesi'nde "Afyon Paleozoik Grup" olarak adlandırılmıştır.
        Afyon Paleozoik Grup, yeşil şistleri içeren "Sultandede Yeşil Şist Formasyonu, Fiilit ve kuvars-serizit-şistleri içeren "Güzelimdağ Formasyonu" ve kuvarsit, kuvarsit şist, kristalize kalkerleri içeren" kuvarsit kalker zonundan meydana gelmiştir.
        Killi kalker, silisifiye kalker, tüffit, aglomera, kumtaşı, kil, silt ve çakılların oluşturduğu Senozoyik, Pliyosen ve Kuvaterner yaşlıdır. Senozoyik Formasyonlar aşağıdan yukarı doğru şöyle sıralanır.
        1. Gebeciler Formasyonu,
        2. Gazlıgöl Formasyonu,
        3. Kuvaterner Yaşlı Alüvyon ve Molozlar,
        Kontakt metamorfizmanın görülmediği inceleme alanımızda, Paleozoik Tortullar'ın tümü rejyonal metamorfizmaya uğramışlardır. Metamorfizma Epizon Bölge'ye ait "yeşil şist fasiyesinde" gelişmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5288
Rapor Adı AFYON JEOTERMAL ARAŞTIRMA SAHASI GAZLIGÖL-SUSUZ ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu AFYON JEOTERMAL ARAŞTIRMA SAHASI GAZLIGÖL-SUSUZ ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum AFYON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1973
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SAMİM TATLI

AFYON JEOTERMAL ARAŞTIRMA SAHASI GAZLIGÖL-SUSUZ ALANININ JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05288
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 749,80TL


Etiketler: AFYON, AFYON JEOLOJİ, AFYON JEOTERMAL, GAZLI GÖL JEOTERMAL, JEOTERMAL ENERJİ, 5288