• JEOTERMİK ENERJİ SAĞLANMASI AMACI İLE SUSURLUK-MANYAS-BANDIRMA (BALIKESİR) İLE KARACABEY-MUSTAFA KEMAL PAŞA (BURSA) ARASINDA KALAN SAHANIN İNCELENMESİ

1. ÖZET
       
Rapor, Balıkesir-Bursa arasında kalan bir kısım sahanın Jeotermik Enerji yönünden değerinden aydınlanması için gerekli ilk çalışmaları ele almaktadır.
        Bu amaçla 1/25.000 ölçekli 21 harita 300 iş gününde gözden geçirilmiştir. Bir haritaya ortalama 14-15 iş günü ayrılmıştır.
        Jeoloji: Bölgede kristalen şistler, grovaklı formasyonlar, mermer, permiyen, Mesozoik, Üst Jura kalkerleri ve Karasal Üst Neojen, Kuvaterner sedimanları ile Granodiyoritler ve volkanitler bulunmaktadır.
        Hersiniyen ve alp orojenezleri bölgeyi etkisi altına almışlardır.
        Bölge tektoniğinde NE-SW, E-W doğrultuları rol oynamaktadır. Burada evvelce depresyon kabul edilen Apolyont, Manyas Gölleri Sahası, görülen horst ve faylara göre graben olabileceği kanısı hasıl olmuştur.
        Granodiyoritler ve volkanitlerin yaşı konusu tartışılmış ve Pliosen'den genç volkanitler bulunmuştur.
        Bölgenin hidrojeolojik ve jeotermik şartları eleştirilmiş ve gerekli olanakların varlığına işaret olunmuştur.
        Bundan maada Ören, Kızıkköy-Kum Ilıcası, Kepekler, Dümbüldek, Yıldız, Balya, Yenice Köy Ilıcaları ile Minevis, Acıcasu, Maden Sularının ısı, radyoaktivite, ph'ları kaydedilmiştir.
        Tavsiyeler bölümünde bölgenin jeoşimisinin yapılması ve yapılan jeofizik etütlerin kaleme alınması ile ayrıntılı diğer önemli tavsiyelere yer verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5249
Rapor Adı JEOTERMİK ENERJİ SAĞLANMASI AMACI İLE SUSURLUK-MANYAS-BANDIRMA (BALIKESİR) İLE KARACABEY-MUSTAFA KEMAL PAŞA (BURSA) ARASINDA KALAN SAHANIN İNCELENMESİ
Konu BURSA-BALIKESİR ARASI JEOTERMİK ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum BURSA-BALIKESİR TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 10.04.1972
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SAİT ÜRGÜN

JEOTERMİK ENERJİ SAĞLANMASI AMACI İLE SUSURLUK-MANYAS-BANDIRMA (BALIKESİR) İLE KARACABEY-MUSTAFA KEMAL PAŞA (BURSA) ARASINDA KALAN SAHANIN İNCELENMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05249
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 563,93TL


Etiketler: BALIKESİR, BALIKESİR JEOTERMİK ENERJİ, BURSA, BURSA JEOTERMİK ENERJİ, JEOTERMAL, JEOTERMİK, TÜRKİYE, 5249