• KOMPLEKS ÇAYELİ DİSSEMİNE CEVHERİNİN FLOTASYON YOLU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

ÖZET
       Bu araştırma Kuzeydoğu Anadolu'da yer alan Çayeli Kompleks bakır-çinko sülfür cevherlerinin flotasyon çalışmalarını kapsamaktadır. Cevher, "dissemine", "sarı" ve "siyah" olmak üzere üç değişik mineralizasyon özelliği göstermektedir. Burada yalnız dissemine cevher için yapılan flotasyon çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Sarı ve siyah cevherler üzerinde yapılan çalışmalar Yük. Kimyager İbrahim Yavuzel ve Mad. Yük. Müh. Nedim Cingöz tarafından hazırlanan raporda anlatılmıştır. Ayrıca bu raporda cevher yatağı ve genel durum hakkında da bilgi verildiğinden burada aynı bilgilerin tekrar edilmesine lüzum görülmemiştir.
        Numuneler 37, 42 ve 47 no'lu sondaj karotlarından alınmıştır. Dissemine cevher, kalkopirit, çinkoblend ve piritten oluşmuş olup, içinde gang minerali olarak da kuvars, kil mineralleri ve bazı karbonatlar bulunmaktadır. Yapılan kimyasal analizler sonucunda, numunede % 2.06 Cu, % 1.12 Zn ve % 30.72 Fe bulunduğu anlaşılmıştır.
        Başlangıçta yapılan deneylerde selektif flotasyon yolu uygulanmış, bakır ve çinko sülfürler ayrı konsantreler halinde elde edilmeğe çalışılmıştır. Ancak, çinkoblendin cevher içinde bulunan serbest bakır iyonlarından etkilenmesi yüzünden bastırılması mümkün olamamıştır. Bunun üzerine çinkoblendin bastırılmasından vazgeçilmiş, bakır ve çinko sülfürler birlikte yüzdürülerek, tek bir konsantre olarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, % 16.08 bakır ve % 7.8 çinko ihtiva eden bir konsantre, % 79.2'lik bir randımanla elde edilmiştir. Bakırın % 8.3'ü artıkta kalmıştır. Artıktaki bakır yüzdesi ise % 0.24 kadardır. Ara ürünler devreye girdiğinde ise randımanın % 90'nı bulacağı hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5242
Rapor Adı KOMPLEKS ÇAYELİ DİSSEMİNE CEVHERİNİN FLOTASYON YOLU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Konu MADEN-DİSSEMİNE CEVHERİ
Yer - Konum ÇAYELİ RİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1973
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SERAP SAPMAZ

KOMPLEKS ÇAYELİ DİSSEMİNE CEVHERİNİN FLOTASYON YOLU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05242
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 140,00TL


Etiketler: ÇAYELİ, DİSSEMİNE CEVHERİ, KUZEYDOĞU ANADOLU, MADEN, RİZE, 5242