• AYDIN-NAZİLLİ-ÇUBUKDAĞ ARASI JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA JEOLOJİK RAPOR (AYDIN M20A1-A4,AYDIN M20-B3-B4 VE DENİZLİ M21-A1 PAFTALARININ)

1. ÖZET
        Aydın İli hudutları içersinde kalan, 5 adet 1/25.000 ölçekli paftadan oluşan bu çalışma Büyük Menderes grabeninin bir bölümünün jeotermal olanaklarını ve jeolojisini içerir.
        Aydın M20-a1-a4-b5-b4 ve Denizli M21-a1 Paftaları'nın kapladığı toplam 750 km' lik bir bölge çalışılmıştır.
        Horsunlu, Köşk nahiye merkezleri ve bir çok köy yerleşme merkezlerini oluşturur. Bölgeden 80 No'lu İzmir-Denizli Devlet Karayolu geçer. Büyük Menderes Nehri sahamızı bir baştan bir başa kat eder. Bölgede, Paleozoyik yaşlı metamorfik temel, Orta Miyosen yaşlı konglomera-kumtaşı-miltaşı, alt seviyelerde kömürlü, Pliyosen yaşlı konglomera kumtaşı-killi kireçtaşı-marn-kireçtaşları, Pleistosen (?) yaşlı gevşek çimentolu konglomera, tutturulmamış konglomeralar, Kuvaterner yaşlı alüvyon, Taraça ve Yamaç Molozları'ndan oluşan litoloji birimleri görülür.
        Bölgedeki diskordanslar Paleozoyik kristalen temel ile Orta Miyosen, Orta Miyosen ile Pliyosen, Pliyosen ile Pleistosen ve Pleistosen ile Kuvaterner çökelleri arasında açısal diskordanslardır (Ek 7).
        Bölgede Hersiniyen, Alpen Orojenezleri görülür. Hersiniyen Orojenezi kristalen temeli etkilemiştir. Alpen Orojenezinin bölgemizde görülen fazları ise Styrien, Attik, Valak ve Pasadenik fazlarıdır.
        Bölge yapı itibariyle kırıklı bir bölgedir. Faylar genel olarak grabeni oluşturan doğu-batı uzanımlı, bunlara dik gelişen Kuzey-Güney uzanımlı ve makaslama kuvvetleri ile oluşmuş oblik faylardan ibarettir.
        Bölgede Jeotermal enerji olanakları yününden Salavatlı Köyü (Sultanhisar Kazası'na bağlı) dolaylarında sıcak su istihsali için imkanlı bir bölge vardır.
        Bölgede halen işletilmekte olan Kızılcayer, Başçayır dolaylarında Orta Miyosen yaşlı linyit yatakları mevcuttur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5224
Rapor Adı AYDIN-NAZİLLİ-ÇUBUKDAĞ ARASI JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA JEOLOJİK RAPOR (AYDIN M20A1-A4,AYDIN M20-B3-B4 VE DENİZLİ M21-A1 PAFTALARININ)
Konu AYDIN-DENİZLİ JEOLOJİ JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum AYDIN AYDIN-DENİZLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1972
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İ.HAKKI KARAMANDERESİ

AYDIN-NAZİLLİ-ÇUBUKDAĞ ARASI JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI HAKKINDA JEOLOJİK RAPOR (AYDIN M20A1-A4,AYDIN M20-B3-B4 VE DENİZLİ M21-A1 PAFTALARININ)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05224
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 620,15TL


Etiketler: AYDIN, AYDIN JEOLOJİ, AYDIN JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI, DENİZLİ, DENİZLİ JEOLOJİ, DENİZLİ JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI, 5224