• DENİZLİ VİLAYETİ GÜNEYİNİN JEOLOJİ İNCELEMESİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI

DENİZLİ VİLAYETİ GÜNEYİNİN JEOLOJİ İNCELEMESİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI

ÖZET
        1/25.000'lik dört pafta üzerine yayılan jeoloji inceleme alanı 400 km2 kadardır. Çalışılan alan kabaca Denizli Vilayeti, Tavas Kazası, Babadağ ve Honaz Nahiyeleri arasında yer almış olup, doğu-batı uzanır.
        Kaya birimi esası üzerinden yapılan jeoloji harita alımı sırasında en eski kayaçlar olarak, Menderes kristalen masifine bağlı olan mikaşistler ve mermer ve kuvars şistlere rastlanmıştır. Hakim litoloji mikaşistlerdir. Mermer ve kuvars şistler ara katman olarak yer alır, genellikle koyu renklidirler.
        Metamorfitler üzerine sahanın farklı yerlerinde farklı birimler gelir.
        Batıda, eski çalışmalarda Permo-Karbonifer olarak belirtilen, mikrokristalen kalkerler gelmesine mukabil,doğuda Honaz Dağı'nda bu kalkerlere muadil fillitik kayaçlar temeli teşkil eder. Kuzeyde Denizli Pliosen kayaçları faylı olarak metamorfitlerle kontakt haldedir.
        Batıda Permo-Karbonifer olarak vasıflanan kalkerlerin doğuya devamında Üst Jura-Alt Kretase fosili ve daha doğuda Honaz Dağı'n da Üst Paleosen fosilleri bulunmuştur. Ayrıca bu kısımda, eski çalışmalarda, Üst Kretase tespit edilmiştir. Kalkerlerin tabanında onlarla geçişli fillitik kayaçlar yer alır. Genel olarak burada permo-karboniferden Üst Paleosen'e kadar komprehensif bir seri mevzubahistir.
        Pliosen'e ait çakıllarda Eosen'e ait fosillerin bulunması, Eosen'in de çevrede temsil edildiğini gösterir.
        Güneyde görülen ve Oligosen'e ait olan kayaçlar yeşil-siyah, kırmızı renkleriyle dikkat çekerler. Kaidede kalın, ekseri serpantin çakıllı bir konglomera yer alır. Genel görünüş fliş karakterindedir.Tavas-Kale'de denizel Miosen ile aralarında açısal diskordans vardır.
        Komprehensif seri ile de anormal kontakt haldedir.
        Pliosen kuzeyde, doğuda ve güneyde bir takım farklar gösterir. Kuzeyde bol fosilli ve eski kayaçlarla anormal kontakt halde olmasına mukabil güneyde, gerek oligosen ve gerekse komprehensif seri üzerine diskordan olarak gelir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5199
Rapor Adı DENİZLİ VİLAYETİ GÜNEYİNİN JEOLOJİ İNCELEMESİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI
Konu DENİZLİ VİLAYETİ GÜNEYİNİN JEOLOJİ İNCELEMESİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI
Yer - Konum DENİZLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1971
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. KASTELLİ

DENİZLİ VİLAYETİ GÜNEYİNİN JEOLOJİ İNCELEMESİ VE JEOTERMAL ALAN OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05199
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 428,29TL


Etiketler: DENİZLİ, DENİZLİ JEOLOJİ, DENİZLİ JEOTERMAL OLANAKLARI, 5199