• BİGADİÇ (BALIKESİR) HİSARKÖY ILICALARI CİVARININ JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR

ÖZET
        Ayrıntılı çalışma alanımızda en eski birimi kretase yaşlı serpantin teşkil etmektedir. Sahamızın doğusunda serpantin kireçtaşı-radyolarit karmaşığı şeklindeki bu birim üzerinde diskordan olarak Alt Pliosen yaşlı konglomera-kumtaşı gülsel birimleri yer almaktadır, Üste doğru taneler incelerek beyaz renkli, tabakalı killi kireçtaşlarına geçerler. Bu gülsel birimler üzerine dasitik tüfler gelmektedir. Bu tüfler arasında sedimanter birimlerin yer alması ve perlit teşekküllerinin yaygın olması, volkanizmanın göl içersinde veya göle yakın bir bacadan oluştuğunu göstermektedir. Dasitik tüflerle başlayan ve dasitlerle devam eden bu volkanizmanın, gölsel birimlerle aynı yaşta olduğu kabul edilerek Alt Pliosen yaşı uygulanmıştır. Üst Pliosen yaşını verdiğimiz riodasit volkanizması ise dasitler üzerinde bariz bir diskordansla yer almaktadır. Bu volkanizma da üç ayrı akıntı halindedir. Altta camsı,daha sonra yarı camsı, en üstte de porfirik dokudadır.Bunlar da sıra ile dasitik kristal tüfleri, riodasitik kristal tüfleri ve riodasitlere tekabül etmektedir.
        Tektonik olarak, Hisarköy'den geçen ve daha genç faylarla parçalanmış olan NW-SE doğrultulu büyük fayın güneyi çökmüştür. Bu çöken blok,sahamızın dışına kadar yayılan bir çöküntü alanıdır. Bu büyük fayı parçalayan daha genç faylar NNE-SSW doğrultusu sunarlar. Saha, jeotermal alan olanakları yönünden önemlidir .Hazne ve örtü kayası ile yapısal ilişkiler olumlu olup bölgede sıcak su kaynaklarının bulunması ısıtıcının da varlığını ortaya koymaktadır. Ana hazne kayası, 175 m kalınlığa erişen Alt Pliosen yaşlı killi kireç taşlarıdır. Örtü kayası ise, kaolinleşine ve kloritleşme gösteren, yer yer silisifiye olmuş, gri ve beyaz renkli dasitik tüfler olduğu kanısındayız.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5196
Rapor Adı BİGADİÇ (BALIKESİR) HİSARKÖY ILICALARI CİVARININ JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR
Konu BİGADİÇ (BALIKESİR) HİSARKÖY ILICALARI CİVARININ JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR
Yer - Konum BALIKESİR BİGADİÇ (BALIKESİR)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1972
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.REFİK ÜNLÜ

BİGADİÇ (BALIKESİR) HİSARKÖY ILICALARI CİVARININ JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI HAKKINDA RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05196
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 148,24TL


Etiketler: BALIKESİR, BİGADİÇ, HİSARKÖY ILICASI, JEOTERMAL, JEOTERMAL ENERJİ, 5196