• İZMİR İLİ, SELÇUK-TORBALI ARASI MERMER ZUHURLARI

I. ÖZET
       İzmir İli'nin Torbalı ve Selçuk İlçeleri arasında ve bu ilçelerin sınırları içine giren Tulum Dağ Bölgesi ile Maden Dağ Bölgesi'nde 1/10.000 ölçekli haritada mermer ve süsleme taşları yönünden çalışmalar yapıldı. Her iki bölgede karayolu ve demiryoluna yakın olup, İzmir ve Kuşadası Limanları'na da iyi vasıflı yollarla bağlıdır. Çalışılan sahalar; Küçük Menderes Grabeni'nin Torbalı güneyinde, güneye büküldüğü kesimin hemen doğusunu teşkil eder. Genellikle deniz seviyesinin 5-10 m üstünde olan Küçük Menderes Alüvyal Ovası içinde tecrit edilmiş küçük tepelerden oluşan Tulum Dağ Bölgesi'nde morfolojik eğimler sert olmayıp mermer işletmeciliği yönünden olumlu durumlar gösterirler. Daha güneyde yer alan Maden Dağ Bölgesi'nde EW yönünde uzanan faylar morfolojik dikliklere sebep olmuş ve araziyi sarplaştırmıştır. Küçük Menderes Nehri dışında su şebekesi zayıf olup, bölgede Akdeniz iklim ve bitki örtüsü hakimdir.
       Çalışılan bölge litolojik bakımdan; geniş alanlar kaplayan metamorfik şist serileri, bu şistler içindeki mermer mercekleri ve yine aynı şistler üzerinde diskordan olarak duran dolomitik mermer ve mermerlerden müteşekkildir. Bölgede oldukça sık ve karışık bir fay şebekesi vardır. E-W yönündeki ana fay hatları ile buna bağlı tali faylar bölgenin tektoniğinin ana hatlarını teşkil eder. Çalışılan sahalardan Tulum Dağ ve Maden Dağ Bölgeleri'nde ekonomik mermer zuhurları tespit edilmiştir. Bunlardan Tulum Dağ Bölgesi'nde üç, Maden Dağ Bölgesi'nde de üç olmak üzere altı ekonomik sahanın ayrıntılı çalışması yapılmıştır. İşletilebilecek

Rapor Özellikleri
Rapor No 5155
Rapor Adı İZMİR İLİ, SELÇUK-TORBALI ARASI MERMER ZUHURLARI
Konu MADEN-MERMER
Yer - Konum İZMİR SELÇUK-TORBALI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1974
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İLHAN İNCEOĞLU

İZMİR İLİ, SELÇUK-TORBALI ARASI MERMER ZUHURLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05155
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 163,11TL


Etiketler: İZMİR, JEOLOJİ, MADEN, MADENDAĞ MERMER ZUHURLARI, MERMER, SELÇOK-TORBALI, TULUMDAĞ MERMER ZUHURLARI, 5155