• GÖNEN KAPLICALARI (BALIKESİR) HİDROJEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Gönen Kaplıcası Balıkesir İli, Gönen Kazası'nın 500 m kuzeyinde yer alır. Bu rapor evvelki etütlerin derlemesi ve kısa süreli yeni gözlemlerimiz sonucu hazırlanmıştır. Gözlemlerimiz daha çok formasyonların hidrojeolojik niteliklerini kapsar.
        Gönen baseni ortasında yer alan kaplıcaya alüvyon üstündeki 3 keson kuyudan santrifüj pompalarla çekilen 78°C ısıda 15 lt/sn debide su verilmektedir.
        Takriben 500 km2 genişliğindeki etüt alanı, stratigrafi ve tektonik yönden oldukça çeşitlilik gösteren yapıdadır. Tabanda yer alan, Paleozoik metamorfik seriler muhtelif şisti formasyon ve Permiyen kalkerleri ile temsil edilir. Bunlar üstüne diskordans olarak gelen masif Jura. kalkerleri, oldukça yaygındır. Etüt alanı doğusunda metamorfikler üstünde dar bir alanda aflörman veren Trias kalkerleri ise olistolittir. Masif Jura kalkerlerinin üstüne de yer yer şapka şeklinde gözlenen yeşil marnlar Kretase yaşındadır.
        Tersiyer, bütün bu seriler üstünde Neojen'in kil, kum ve kalkerleriyle kalın bir örtü teşkil eder. Bunlar baseni çevreleyen masiflerin eteklerine, yer yer içlerine kadar sokulmuş durumdadır. Kuvaterner, kalın bir alüvyon örtüsü ile geniş düzlükleri meydana getirmiştir. Magmatizma, Paleozoik seriler içinde batolitik gelişme gösteren granit soylu taşlarla temsil edilir. Eosen başında yoğunlaşan magmatik faliyet Miosen sonuna kadar muhtelif fasılalarla devam eder. Bununla yaygın ve değişik bileşimdeki andezitler teşekkül etmiştir. Yer, yer görülen tüf ve volkanik breşler bu faliyet sonucu meydana gelmiştir.
        Bu magmatizma ile havza genel karakterini kazanırken geniş tektonik hatlar ile tali tektonik sistemler gelişmiştir. Masif Jura kalkerlerinde bariz etkileri görülen bu hatlar SW-NE doğrultuda hakimiyet kazanır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5079
Rapor Adı GÖNEN KAPLICALARI (BALIKESİR) HİDROJEOLOJİ RAPORU
Konu GÖNEN KAPLICALARI (BALIKESİR) HİDROJEOLOJİ RAPORU
Yer - Konum BALIKESİR GÖNEN-BALIKESİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1973
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TİMUR KARTAL

GÖNEN KAPLICALARI (BALIKESİR) HİDROJEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05079
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 191,75TL


Etiketler: BALIKESİR, BALIKESİR HİDROJEOLOJİ, GÖNEN, GÖNEN KAPLICALARI, 5079