• AYDIN İLİ KARACASU KAZASI BİNGEÇ ZIMPARA SAHASINA İLİŞKİN RAPOR

A. ÖZET
       Etüt Bölgemiz Menderes Masifi'nin iç kısımlarında yer almaktadır.
       Bölgenin en eski kayaları Paleozoik yaşlı metamorfik şistler ile bunları konkordan olarak örten karbonatlı kayalardan Permokarbonifer yaşlı kristalize kireçtaşlarıdır.
       Paleozoik Formasyonu'nu diskordan olarak Neojen örtmekte olup konglomera-kumtaşı münavebesi ve üstte de gölsel kireçtaşları ile temsil edilir.
       Zımpara yatakları kristalize kireçtaşlarının en üst sevi-yelerinde mercekler şeklindedir. Ruhsat sahamızın sınırları içerisinde 2 ayrı zımpara yatağı tespit etmiş bulunuyoruz. Güneydeki I no'lu yatağın muhtemel rezervi 152.412 ton daha kuzeydekinin muhtemel rezervi ise 60.268 ton olup ruhsat sahamız hudutları içinde toplam primer zımparataşı rezervi 212.680 tondur.
       Neojen Konglomeraları ve Yamaç Molozları arasında da ihmal edilemeyecek kadar segonder zımparataşı blokları müşahede ettik.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 5068
Rapor Adı AYDIN İLİ KARACASU KAZASI BİNGEÇ ZIMPARA SAHASINA İLİŞKİN RAPOR
Konu JEOLOJİ-ZIMPARA SAHASI
Yer - Konum AYDIN KARACASU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 19.09.1973
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar YÜKSEL TEMİZER

AYDIN İLİ KARACASU KAZASI BİNGEÇ ZIMPARA SAHASINA İLİŞKİN RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05068
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 60,11TL


Etiketler: AYDIN, BİNGEÇ ZIMPARA SAHASI, JEOLOJİ, KARACASU, MENDERES MASİFİ, PALEOZOİK FORMASYON, 5068