• KAPNİÇ-SULTANİYE KAPLICASI (KÖYCEĞİZ-MUĞLA) HİDROJEOLOJİ RAPORU

KAPNİÇ-SULTANİYE KAPLICASI (KÖYCEĞİZ-MUĞLA) HİDROJEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
        Muğla İli Köyceğiz Kazası güneyindeki Kapniç-Sultaniye Kaplıcası esas olmak üzere sıcak su ve içmecelerin etüdü yapılmıştır. İnceleme sahasının 50 km2'lik kısmının 1/25.000 ve gene aynı saha içinde Kapniç Kaplıcası çevresinin 1/10.000 ölçekli detay Jeoloji haritası yapılmıştır (Ek 3-4).
        Stratigrafi: Bölgede en altta muhtemelen Alt Kretase'nin üst seviyeleri olan, görünür kalınlığı 600-750 m olan kumtaşı-killi şist serisi vardır.
        Radyolarit Çört Serisi: Kumtaşı-killi şist üzerine gelen radyolarit çört serisi 100-140 m kalınlıktadır. Bu serinin teşekkülü bölgedeki ultrabazik çıkışlarına bağlı olup Albien-Senomanien yaşındadır.
        Kalker Serisi: İnceleme alanında bazen kumtaşı-killi şist serisinin bazen de radyolarit-çört serisinin üzerine gelen tabakalı kalker serisi vardır. Alttaki seriler üzerine muhtemelen şarye olan kalker serisi 300-600 m kalınlık gösterir ve ihtiva ettiği Globotruncana ve Globigerina'lara göre Kampanien-Mestrihtien yaştadır.
        Mağmatik Faaliyetler: Bölgede iki ayrı zamanda intruzif çıkışı mevcuttur. Birincisi Paleozoik yaşlı olanlar bölgemiz N NW'ndeki ofiolitler, ikincisi kumtaşı-killi şist serilerimizi kesen ve radyolarit-çört teşekküllerine etkisi olan ultrabazik ve bazalt çıkışlardır ki Üst Kretase yaşlıdırlar.
        Bölge genellikle N-S doğrultulu faylarla kırılmıştır. Köyceğiz Gölü ve Dalyan Boğazı tabii kanal oluşumları da bu dislokasyonlara bağlı teşekküllerdir.
        Hidrojeoloji: Bölgedeki kumtaşı-killi şist serisinin üst seviyelerindeki kumtaşı zonları yeraltı suyu ihtiva etmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5043
Rapor Adı KAPNİÇ-SULTANİYE KAPLICASI (KÖYCEĞİZ-MUĞLA) HİDROJEOLOJİ RAPORU
Konu KAPNİÇ-SULTANİYE KAPLICASI (KÖYCEĞİZ-MUĞLA) HİDROJEOLOJİ RAPORU
Yer - Konum KÖYCEĞİZ-MUĞLA MUĞLA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1972
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERTURAN GÖKALP

KAPNİÇ-SULTANİYE KAPLICASI (KÖYCEĞİZ-MUĞLA) HİDROJEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05043
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 215,34TL


Etiketler: KÖYCEĞİZ, MUĞLA, SULTANİYE KAPLICASI, 5043