• KURŞUNLU (SALİHLİ) KAPLICASININ ETÜTÜ

1. ÖZET
        Etüt bölgemiz Manisa Vilayeti, Salihli Kazası Hudutları içinde Kurşunlu Kaplıcası Bölgesi'dir (Ek 2).
        Bölgenin jeolojik yapısı: Bölgede en yaşlı kayaç Paleozoik metamorfik şistlerdir. Bunlar gnays, granat, turmalin, mikaşist ve mermerlerden kuruludur.
        Paleozoik metamorfikleri üzerine diskordansla gelen Pliosen sedimanter seri iki seviyede incelenmiştir.
        1. Pl1 : Kırmızı killi kumtaşı seviyesi
        2. Pl2 : İri bloklu kumtaşı seviyesi sedimanter seri bölgede fosilsizdir.
        Kuaterner'e ait ova alüvyonları mevcuttur.
        Tektonik : Bölge tektonik yönden Anatolitler içinde mütalaa edilir. Bölgenizde Gediz Grabeni'nin güney hudutlarını tehdit eden ve genellikle E-W doğrultulu N atımlı faylar mevcuttur.
        Hidrojeoloji : Etüt bölgesinde 20'ye yakın sıcak su kaynağı vardır. Bunlar toplam 2.42 lt/sn'lik debiye, 34.5-89 C° sıcaklığa sahiptirler. Çoğunluğu hipertermal NaHCO3'lı sulardır. Sıcak sularınız için bölgede metamorfik şistler ve mermerler hazne kayaçtır. Üstteki Pliosen sedimanteri de örtü kayaç durumundadırlar.

2. GİRİŞ
        Bu etüt Kurşunlu Kaplıcaları'nın sıcak sularının artırılması gayesiyle yapılmıştır. Bu rapor Kurşunlu Kaplıcası Bölgesi'nde yapılmış olan etütlerin neticesini vermek üzere hazırlanmıştır.
        Etüdü yapılan sahanın 154 km2'sinin 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası ve Kaplıca Bölgesi'nin 1/10.000'lik detay jeoloji haritası yapılmıştır.
        Bu etüde bizi görevlendiren Genel Direktörümüz Sayın Dr.S.ALPAN'a ve Şube Müdürümüz Sayın Dr.C.Erentöz'e saygılarımı sunarım.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5039
Rapor Adı KURŞUNLU (SALİHLİ) KAPLICASININ ETÜTÜ
Konu KURŞUNLU (SALİHLİ) KAPLICASININ ETÜTÜ
Yer - Konum MANİSA SALİHLİ (MANİSA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1971
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERTURAN GÖKALP

KURŞUNLU (SALİHLİ) KAPLICASININ ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05039
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 200,72TL


Etiketler: JEOTERMAL, KURŞUNLU, KURŞUNLU KAPLICASI, MANİSA, SALİHLİ, 5039