• EREĞLİ BOR OVASI HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU

EREĞLİ-BOR OVASI HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZET
       
Ereğli-Bor ovası, Niğde ve Konya İlleri hudutları içinde olup Niğde İli ile Karapınar İlçesi arasında yer alır. Ova Güneyden Toroslarla, kuzey doğudan Melendiz Dağları ve kuzey batıdan da Karaca Dağlarla çevrilmiştir. Ereğli Bor ovasının alanı 2170 km2 olup ova alanı içinde ortalama rakım 1000 m civarındadır. Doğu kısım batı kısımdan daha yüksektir. Niğde ve Ereğli Meteoroloji İstasyonu rasatlarına göre, ovada ortalama yağış doğuda 384.4 mm, batıda 299 mm'dir. Havzada yer alan en önemli akarsu İvriz Çayı olup bütün akarsular havza içinde kalmaktadır.
        Ereğli-Bor Havzası'nda mermer, mikaşist ve bunlarla tektonik olarak teşekkül etmiş yersel gabrolar ve güneybatıda yer alan Permolarbonifer yaşlı bitümlü kalkerler, Paleozoik yanlıdır. Her iki seri de aşırı derecede metemorfizma geçirmişlerdir. Eosen serileri güneyde ve Ereğli İlçesi dolaylarında geniş alanlar kaplayıp, başlıca kiltaşı, tali olarak da kumtaşı ve konglomeralarla temsil edilmiştir. Ereğli İlçesi'nin kuzeydoğusunda aflöre eden Oligosen; başlıca kalker çimentolu kumtaşı, kalker ve bunlarla ara tabakalı anhidritler halindedir. Ova alanı içinde ve alüvyon altında geniş sahalar kaplayan Neojen, üç fasiyeste görülür.
        1. Gölsel Fasiyes (Kalker, marn ve kil seviyeleri ile temsil edilmiştir).
        2. Volkanik Fasiyes (Tüf, aglomera ve bazaltlarla ara katkılı olarak çökelmiş ince tabakalı kumtaşı, kalker ve konglomeralarla temsil edilmiştir).
        3. Konglomeratik Fasiyes (Genellikle iri kum ve çakıl sedimantasyonunun çok gevşek bir kalker çimento ile bağlanmasından meydana gelmiştir.
        Yer yer yaygın jips, anhidrit ve ince tabakalar halinde kalkerler ihtiva eder. Kuvaterner'e ait çökeller; alüvyonlar, alüvyon konileri ve yamaç molozlarıdır. Alüvyon; birkaç vadi ve Ereğli İlçesi dolayları dışında çok incedir. Andezit, bazalt, aglomera ve tüfler, havzanın özellikle kuzeyinde geniş alanlar kaplarlar. Güneyde volkanizma faaliyeti daha azdır. Havzada Alpin tektoniğin etkileri görülür. Biri güneybatıda üçü doğuda olmak üzere dört önemli fay hattı vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5032
Rapor Adı EREĞLİ BOR OVASI HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU
Konu EREĞLİ HİDROJEOLOJİ
Yer - Konum KONYA KONYA EREĞLİSİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1972
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar GÜLTEKİN GÜNAY

EREĞLİ BOR OVASI HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05032
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 520,13TL


Etiketler: BOR, BOR OVASI HİDROJEOLOJİK ETÜT, KONYA, KONYA EREĞLİSİ, KONYA HİDROJEOLOJİ, 5032