• BOLU KAPLICALARININ JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ ETÜDÜ

ÖZET
       
Bolu İlçe Merkezi'nin 5 km S'inde kaplıcaların hidrojeoloji etüdü yaptık. Şehrin yaşantısı, aktivitesi ve maddi gelirlerine çok büyük etkisi olan Bolu Kaplıcaları'nın daha fazla gelişmesi sıcak suların debilerinin arttırılması ile mümkündür.
        150 km2'ye yaklaşan sahamızda en yaşlı formasyonlar Mesozoik'e aittir. Mesozoik genellikle masif olan gri, beyaz, bol kırıklı bazen fosilli Üst Jura-Alt Kretase kalkerler ekseri sarı ve gri renkli Aptien-Turoniyen killi kalker marnları nihayet kalker, marn ve fliş fasiyesindeki; karakteristik fosilleri ihtiva eden Üst Kretase ile temsil edilmiştir.
        Eosen, küçük aflörmanlar halinde, bej renkli daima bol ve karakteristik fosilleri havi kalker ve killi kalkerlerden ibarettir.
        Neojen göl çökellerini çok dar sahalarda müşahede ediyoruz. Plio-Kuvaterner'i, Bolu Ovası'nı dolduran farklı seviyelerdeki taraça ve yani alüvyonlar teşkil eder.
        Magmatik Aktivite: Üst Kretase'yi kesen küçük sahalarda bazik ve ultrabazik kayaçlarla, çok daha geniş alanlara yayılan andezit, tüf ve aglomeralar müşahede ettik.
        Kaplıcaların suları ters bir fay hattı boyunca çıkmaktadır. Sıcaklıkları 42°C-45.5° civarında olup toplam debileri saniyede 16.2 litredir.
        Sıcak sular için Üst Jura-Alt Kretase veya daha derinlerde olabileceği düşündüğümüz Paleozoik mermerler iyi bir rezervuar kayaç, bunların üzerine gelen Üst Kretase ve Eosen'in marnlı ve killi seviyeleri de örtü kayaç vasfındadır.
        Kaplıca sularının debileri ve sıcaklıklarının arttırılması yapılacak kuyu ve sondajlarla daima mümkündür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5028
Rapor Adı BOLU KAPLICALARININ JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ ETÜDÜ
Konu BOLU KAPLICALARININ JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ ETÜDÜ
Yer - Konum BOLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.07.1971
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BAKİ CANİK

BOLU KAPLICALARININ JEOLOJİ VE HİDROJEOLOJİ ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05028
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 343,09TL


Etiketler: BOLU, BOLU HİDROJEOLOJİ, BOLU JEOLOJİ, BOLU KAPLICALARI, 5028