• ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN-HEMŞİN ARASININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU

        ÖZET
        Etüt sahamız Rize İli'nin Pazar-Ardeşen-Fındıklı İlçeleri'nin güneyini kapsamaktadır.
        İnceleme alanımızın en eski birimlerini Üst Kretase oldukları tespit edilen Alt dasitler teşkil etmektedir. Bunun üzerine Üst Bazik, Üst Dasit olarak adlandırılan yine Üst Kretase yaşındaki seviyeler gelmektedir. Alt Dasitler: dasitik tüf, dasitik breş, riodasitik tüf ve dasitik lavlardan oluşmuştur. Bunun üzerine gelen üst bazik seviyesi spilit bazik aglomera, bazaltik, andezitik lavla ve kırmızı kireçtaşlarını kapsamakta, üst dasit seri, riolit, niodasitik tüf, trakiandesitik tüf, dasit tüf ve yer yerde marnlı seviyelerle temsil edilmiştir. Üst Kretase birimleri Tersiyer graniti ve yine Tersiyer yaşlı dasit, diorit ve bazik dayklarla kesilmiştir. Kretase üzerine Miosen konglomeraları Pliosen kumtaşı ve marnları gelmekte. Kuvaterner ise alüvyal terekkül ve taraçalarla temsil edilmektedir.
        Bölgede NE-SW tektonik hakimdir ve bu doğrultuda faylar teşekkül etmiştir. Genel eğim kuzey yönündedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 5021
Rapor Adı ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN-HEMŞİN ARASININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ADEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN-HEMŞİN RİZE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1971
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A.NECİP PEHLİVAN

ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN-HEMŞİN ARASININ JEOLOJİK ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR05021
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 155,69TL


Etiketler: ARDEŞEN, BAZİK DAYKLAR, ÇAMLIHEMŞİN, DASİT, DİORİT, HEMŞİN, JEOLOJİ, NEOJEN, RİZE, ÜST KRETASE, 5021