• ARMUTLU-ESMEPURU-YUKARI BAĞDIN (MARAŞ) ALANININ JEOLOJİSİ

ÖZET
    
İncelenen saha, Maraş'ın doğusunda Pazarcık İlçe'si ile Armutlu, Kocalar, Esmepuru ve Yukarı Bağdın arasındaki alanı kapsar.
       Bölgemizde Mesozoik ve Tersiyer yaşlı sedimanter kayalarla Pliyosen yaşlı karasal oluşuklar vardır.
      Mesozoik aralarında diskordans bulunan Alt ve Üst Kretase ile temsil olunur. Alt Kretase sonradan kalsitleşme gösteren radyolarit, Üst Kretase ise Kampaniyen Alt Maestrictien yaşlı konglomeralarla bunlar üzerine Üst Maestrictien-Paleosen yaşlı kumtaşlarından ibarettir. Kumtaşlarının üzerine de önce Alt Eosen yaşlı kumlu kalkerler sonra da Orta Eosen yaşlı bol fosilli kalkerler gelir.
       Neojen Orta Miyosen ve Pliyosen ile temsil edilir. Orta Miyosen konglomera, gre, marn, ve killi bir oluşuk olup Orta Eosen üzerine açısal diskordansla oturur. Pliyosen Çakıllı Marnlı Kalker ve onunla yanal geçişli marnlı kalkerden ibaret olup karasal oluşuktur.
       Alttaki formasyonları diskordan olarak örten Pleyistosen, silt, kum ve çakıldan meydana gelmiştir. Kuvaterner dere kenarlarındaki alüvyondan ibarettir.
       İncelenen bölgede Alt Kretase yaşlı radyolaritleri kesen serpantinleşmiş peridotitlerle aynı magmadan türemiş gabro, kuvars-gabro,diyabaz ve pegmatitik gabro intrüzyonları mevcuttur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4985
Rapor Adı ARMUTLU-ESMEPURU-YUKARI BAĞDIN (MARAŞ) ALANININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ARMUTLU-ESMEPURU YUKARI BAĞDIN K.MARAŞ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1970
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. HANEFİ POLAT

ARMUTLU-ESMEPURU-YUKARI BAĞDIN (MARAŞ) ALANININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04985
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 212,79TL


Etiketler: ARMUTLU-ESMEPURU-YUKARI BAĞDIN, KALKER, K.MARAŞ, PLÜTON KAYALARI, RADYOLARİT, TABAN KONGLOMERASI, 4985