AKRAS FOSFAT YATAĞI KUMLU SEVİYE CEVHERİNİN ÖN ZENGİNLEŞTİRME ETÜTÜ

AKRAS FOSFAT YATAĞI KUMLU SEVİYE CEVHERİNİN ÖN ZENGİNLEŞTİRME ETÜTÜ

Ürün Kodu: DR04903
KDV Dahil: 18,90TL
Miktar:  

1. GİRİŞ ve ÖZET
        Akras Yatağı Mardin'in kuzey batısında Akras Merkez Köyü civarında glaukonili fosfat yataklaşmasıdır. Cevher yüksek nispette limonitli (%21Fe2O3), alüminyumlu (%7 Al2O3) ve glaukonilidir. (% 15). Ortalama % 13-16 P2O5 ihtiva eden yaklaşık 10 milyon ton rezerv tespit edilmiştir.
        Bu tip cevherin fosfatlı gübre fabrikasyonunda kullanılabilmesi için içerisindeki toplam demir ve alüminyum muhtevasını (Fe2O3+Al2O3) % 1.5'e düşürmek gereklidir ki, teknolojik olarak, iktisadî nedenlerle çözülmesi çok zor bir problemdir.
        Bu nedenle ve cevherin oldukça yüksek olan sitrik asidte çözünürlüğü (%46.2) göz önünde tutularak; cevherin basit metotlarla tenörünün % 20 P2O5 civarına çıkartılması ve öğütmeyi takiben direkt gübre olarak kullanılması düşünülmüştür.
        Cevherin aynı zamanda potasyum (glaukoni) ihtiva etmesi dolayısı ile bu yolla faydalı sonuçlara ulaşılabilir.
        Kasrık Cevheri mineralojik olarak iri fosfatik nodüllerden, glaukoni tanelerinden ve demir oksit pizolitlerinden teşekkül etmekte, bu elemanlar az veya çok girişimler halinde bulunabilmektedir. Bağlayıcı madde genellikle kalkerdir. Kalker ihtivasına ve elemanların iriliklerine bağlı olarak yatak kalınlığı seviyelere ayrılmıştır:
        1. Üstteki ince taneli bol kalkerli sert fosfat (kalkerli seviye),

Rapor Özellikleri
Rapor No 4903
Rapor Adı AKRAS FOSFAT YATAĞI KUMLU SEVİYE CEVHERİNİN ÖN ZENGİNLEŞTİRME ETÜTÜ
Konu FOSFAT
Yer - Konum AKRAS-MARDİN MARDİN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 03.11.1972
Hazırlayan Birim MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. ÖZER AYIŞKAN
© Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Koordinatörlüğü
2014