• DİVRİĞİ J39-D1 VE J39-D2 PAFTALARININ JEOLOJİ VE DEMİR PROSPEKSİYONU RAPORU

ÖZET
        Etüdün konusu, Sivas İli, Kangal İlçesi'nin E'da Çetinkaya ile Alacahan Bucağı arasındaki Divriği-J39-d1 ve d2 paftalarında yer alan demir ve diğer metalik cevherlerin prospeksiyonunu yaparak, iktisadi önemi olanların değerlendirilmesidir. Bu gaye için 235 km2'lik, 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt yapılmıştır.
        Etüt yapılan sahada, yaşlıdan gence doğru şu litolojik birimler yer alır: Mesozoik yaşlı kumtaşı kuvarsit, killi şist ve yarı kristalize kireçtaşı ile bunları kesen serpantinleşmiş ultrabazikler ve bazik ekstrüzifler, muhtemelen Akitaniyen veya daha önce teşekkül etmiş ultrabaziklerin laterittik silisli alterasyon kabuğu (listvenit); yukarıdaki formasyonların çakıllarını ihtiva eden ve diskordan olarak bulunan Neojen Taban Konglomeraları, Neojen Detritikleri ve Killi Kireçtaşları, Üst Pliyosen veya Post-Neojen yaşlı bazaltik ve andezitik aglomera, tüf lavları.
        Demir Zuhurları: Genellikle NE-SW doğrultulu yarılımları dolduran; 30-35 cm ile 2-2.5 m kalınlıkta;10-30 m uzunlukta; SiO2 yüzdesi yüksek ve Fe yüzdesi düşük birkaç hidrotermal hematit damarından müteşekkildir. Ekonomik değildirler. Daha evvelce, birkaç madenci tarafından küçük işletmeler şeklinde çalıştırılmak istenmişse de yukarıdaki nedenlerden ötürü terk edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4900
Rapor Adı DİVRİĞİ J39-D1 VE J39-D2 PAFTALARININ JEOLOJİ VE DEMİR PROSPEKSİYONU RAPORU
Konu JEOLOJİ-DEMİR
Yer - Konum DİVRİĞİ SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1972
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AYDIN OBUZ

DİVRİĞİ J39-D1 VE J39-D2 PAFTALARININ JEOLOJİ VE DEMİR PROSPEKSİYONU RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04900
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 216,93TL


Etiketler: DEMİR, DİVRİĞİ, FİLLİT, JEOLOJİ, KANGAL, SİVAS, 4900