• KAĞIZMAN DOĞUSUNUN (KARS H50-C1 PAFTASI) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

1. ÖZET
       
Etüt edilen bölge 1/25.000 ölçekli Kars H50-C1 Paftası olup Kağızman ile Tuzluca arasında yer almaktadır.
        Toplam olarak 145 km2'lik bir sahadır. Topoğrafik olarak güneyde Mesozoik ofiolitlerinden meydana gelen E-W yönünde yükselen tepeler görülür. Etüt sahasının daha güneyinde geniş olarak mostra veren ve yaşı nispi olarak Üst Kretase-Alt Paleosen kabul edilen bu kompleks serpantin, peridotit vs'den müteşekkildir. Kompleks üzerin e diskordan olarak Pliosen yaşlı Tuzluca Formasyonu gelir.
        Etüt sahasının SW köşesinde iki ayrı yerde Eosen yaşlı konglomera, kumtaşı, kiltaşı, marn, kalker ve kalkarenit görünüşlü Pernavut Formasyonu gelmektedir. Kati kalınlık ve formasyonun tabanı görülemez. Üzerine diskordansla Tuzluca Formasyonu oturur.
        Bölgenin ortasından W-E istikametinden geçen Aras Nehri'nin her iki yanında Pliosen yaşlı Tuzluca Formasyonu aflöre eder. Konglomera, kumtaşı, marn, şeyl, kiltaşı ve evaporit ardalanması şeklindedir. Üstte daha ince sedimanlardan meydana gelen serinin üzerine etüt sahasının N'ini teşkil eden plato bazaltları görülmektedir. Pliosen Formasyonu'nu kati kalınlığı görülemez. Görülen kalınlık 2.500 m'dir.
        Örtü bazaltları alttan üste doğru; tüf, volkanik akıntı, tüf, aglomera, tüf, volkanik akıntı, bazalt tüf ve bazalt sırasını takip eder. Bütün bu volkanik materyaller saha yakınındaki Yağlıca volkan konisinden gelmektedir.
        Aras Nehri'nin her iki yanında geniş olarak teraslar, alüvyonlar ve heyelanlar görülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4828
Rapor Adı KAĞIZMAN DOĞUSUNUN (KARS H50-C1 PAFTASI) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI
Konu KARS-KAĞIZMAN JEOLOJİ VE PETROL OLANAKLARI
Yer - Konum KARS KARS-KAĞIZMAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1971
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. EMİN YURDAKUL

KAĞIZMAN DOĞUSUNUN (KARS H50-C1 PAFTASI) JEOLOJİSİ VE PETROL OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04828
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 355,00TL


Etiketler: KAĞIZMAN, KAĞIZMAN JEOLOJİ, KARS, KARS H50 PAFTASI, KARS JEOLOJİ, 4828