• BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MİLLİ YETKİ SINIRLARI DIŞINDAKİ DENİZ VE OKYANUSLAR YATAĞININ BARIŞÇI AMAÇLARLA KULLANILMASI KOMİTESİ (DENİZ YATAĞI KOMİTESİ) VE 17 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS 1972 TARİHLERİ ARASINDAKİ CENEVRE KONFERANSI HAKKINDAKİ RAPOR

1. ÖZET
     Birleşmiş Milletler Milli Yetki Sınırları Dışındaki Deniz ve Okyanuslar Yatağı'nın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi'nin, 17 Temmuz-18 Ağustos 1972 CENEVRE Toplantıları:
      Birleşmiş Milletler, milli yetki sınırları dışında kalan deniz ve okyanuslar yatağının barışçı amaçlarla kullanılmasını temin edecek bir Milletlerarası Rejim ve Mekanizmanın hukuki esaslarını hazırlamak ve 1973-74'te toplanacak "Yeni Deniz Hukuku Konferansı"na deniz hukukunu ilgilendiren konular ve meselelerin eksiksiz bir listesini sunmak ve bu konuda sözleşme madde tasarılarını hazırlamak üzere 1968 yılından beri Deniz Yatağı Komitesi'ni görevlendirmiştir.
     Türkiye'nin de 1971 yılı Mart döneminden itibaren resmen üye olarak katıldığı ve senede bahar ve yaz dönemlerinde olmak üzere yapılan toplantılara 91 üye devletin heyetleri katılmaktadır.
      Deniz Yatağı Komitesi, 1971 Mart döneminde aldığı karar gereğince, üç alt komite halinde çalışmalarını yürütmektedir.
      I. Alt Komite: Ulusal yetki sınırları dışındaki denizler ve okyanuslar yatağı ile bunların toprak altını düzenleyen ilkeler demecine, sahayı işletmeden doğan ekonomik neticeler ve kıyısı olmayan memleketlere mahsus ihtiyaçlar ve meselelere dayanarak, buralardan elde edilecek faydaların bütün devletler arasında adaletle dağıtılmasını sağlamanın zorunlu olduğuna dikkat etmek ve kıyıları olsun olmasın gelişme halindeki memleketlerin özel menfaat ve ihtiyaçlarını hatırdan çıkartmamak suretiyle.
      Ulusal yetki sınırları dışındaki denizler ve okyanuslar yatağı sahası ile kaynaklarına ve bunların toprak altına uygulanacak milletlerarası mekanizma dahil olmak üzere milletlerarası rejim hakkında sözleşme maddelerini hazırlayacaktır.
      Alt Komite, rejim ve mekanizma ile ilgili genel müzakerelerini 1972 dönemlerinde bitirmiş olup, görüşleri bağdaştırmak üzere rejim ile ilgili bir çalışma grubu kurmuştur. Bu çalışma grubu, 1973 yılında rejim konusundaki görüşleri değerlendirdikten sonra, mekanizma ile ilgili görüşleri de kapsayan tasarı maddelerini hazırlayacaktır.
      II. Alt Komite: Açık deniz, kıta eşiği, karasuları (özellikle genişliği ve milletlerarası boğazlar konuları) ve bitişik bölge, açık denizdeki balıkçılık ve biyolojik kaynakların muhafazası (özellikle kıyı devletlerinin tercihli hakları konusu) rejimi dahil olmak üzere deniz hukukunu ilgilendiren konular ve meselelerin eksiksiz bir listesini 1973 konferansı için tespit edecek ve bu konuda sözleşme maddeleri tasarılarını hazırlayacaktır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4820
Rapor Adı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MİLLİ YETKİ SINIRLARI DIŞINDAKİ DENİZ VE OKYANUSLAR YATAĞININ BARIŞÇI AMAÇLARLA KULLANILMASI KOMİTESİ (DENİZ YATAĞI KOMİTESİ) VE 17 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS 1972 TARİHLERİ ARASINDAKİ CENEVRE KONFERANSI HAKKINDAKİ RAPOR
Konu DENİZ VE OKYANUSLAR YATAĞI
Yer - Konum CENEVRE İSVİÇRE SWITZERLAND
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 18.01.1972
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SELÇUK DEMİRSOY

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER MİLLİ YETKİ SINIRLARI DIŞINDAKİ DENİZ VE OKYANUSLAR YATAĞININ BARIŞÇI AMAÇLARLA KULLANILMASI KOMİTESİ (DENİZ YATAĞI KOMİTESİ) VE 17 TEMMUZ - 18 AĞUSTOS 1972 TARİHLERİ ARASINDAKİ CENEVRE KONFERANSI HAKKINDAKİ RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04820
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 94,00TL


Etiketler: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, CENEVRE, DENİZ VE OKYANUS YATAĞI, DENİZ YATAĞI KOMİTESİ, İSVİÇRE, KITA EŞİĞİ, MİLLETLERARASI REJİM VE MEKANİZMA, 4820