• SİVAS-DİVRİĞİ-DİŞBUDAK KÖYÜ VE CİVARINDAKİ HEMATİT ZUHURLARI HAKKINDAKİ JEOLOJİK RAPOR

ÖZET
      Çalışılan saha, Sivas İli'nin 160 km (karayolu) SE'deki Divriği İlçesi'nin kuşuçuşu 24 km W'sında, doğusundaki Güneş İstasyonu'na 5 km mesafede, Dişbudak ve Balova Köyleri yakınındadır. 0.6 km2'lik 1/1000 ölçekli detay ve 42 km2'lik 1/25.000 ölçekli jeolojik etüt yapılmıştır.
      Etüt yapılan sahada; Serpantinize ultrabazikler, Üst Kretase Flişi ve Sedimanter Hematit Teşekkülü, trakit-trakiandezit-spilitik andezitler, Lütesiyen Kireçtaşı, diyorit-kuvarsdiyorit intrüzyonu, bunların üzerine de diskordans olarak bulunan Oligo-Miosen sediman ve Pliosen Karasal Konglomeraları, en üstte Üst Pliosen veya Postneojen yaşlı bazaltik tüf ve lavları yer alır.
       Demir Zuhurları
       1. Dişbudak Köyü yakınında Çukurören Mevki'nde, Üst Kretase Flişi'nin kızıl kahve renkli silttaşları (% 3 demirlidir) arasında sedimanter olarak teşekkül etmiş yaklaşık 6 metre kalınlığında, ortalama niteliği, Fe % 41.41; SiO2 % 12.33; Mn % 7.40 % S % 0.33; A12O3 % 2.13 olan  görünür-muhtemel: 172310 t., mümkün: 126220 t. ve toplam: 298530 t. rezervli hematit yatağı ile,
       2. Dişbudak Köyü'nün çok yakınında trakit-trakiandezit-spilitik andezitler içinde NE-SW istikametli, yaklaşık 1200 metre uzunluğunda bir yanlımı dolduran; yaklaşık 5 metre kalınlığında;

Rapor Özellikleri
Rapor No 4801
Rapor Adı SİVAS-DİVRİĞİ-DİŞBUDAK KÖYÜ VE CİVARINDAKİ HEMATİT ZUHURLARI HAKKINDAKİ JEOLOJİK RAPOR
Konu HEMATİT
Yer - Konum DİVRİĞİ SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1972
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AYDIN OBUZ

SİVAS-DİVRİĞİ-DİŞBUDAK KÖYÜ VE CİVARINDAKİ HEMATİT ZUHURLARI HAKKINDAKİ JEOLOJİK RAPOR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04801
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 309,62TL


Etiketler: CEVHERLEŞME, DİŞBUDAK, DİVRİĞİ, HEMATİT ZUHURLARI, JEOLOJİ, SİVAS, TRAKİT, ÜST KRETASE FLİŞİ, 4801