• 1/25.000 ÖLÇEKLİ ADAPAZARI G26-B3 NOLU PAFTANIN JEOLOJİSİ

ÖZET
        Bolu'nun kuzeybatısında yer alan çalışma sahası 1/25.000 ölçekli ve G 26-b3 No'lu pafta sınırları içindedir. Takriben 150 km2'lik bir alanı olan inceleme alanı hayli arızalı olup tamamen ormanlarla kaplıdır.
        Sahayı içine alan bölgede daha önce M., Blumenthal, Ş., Abdüsselamoğlu, M., Akartuna, Niehoff, İ., Ketin, A., Kalafatçıoğlu ve H., Uysallı jeolojik çalışmalar yapmışlardır.
        İnceleme alanında temeli teşkil eden kristalen seri bir antiklinal çekirdeği halinde NE-SW istikametleri olarak uzanmaktadır. Kristalen seri üzerine mor renkli arkoz ve konglomeralar gelir. Onlarda üste doğru Alt Devoniyen yaşlı killi şist kuvarsit şist ve kalk şist tekrarlanmalarına tedrici olarak intikal ederler. Daha üstte de Üst Kretase yaşlı kalker-marn gre tekrarlanmaları bulunur. Bunlar daha eski birimler üzerinde diskordans olarak yer almaktadırlar. Kuvaterner inceleme alanındaki akarsu boyları ve çukur alanlarda olağan alüvyal birikintilerle temsil olunmuştur.
        Tektonik ünite bakımından pontidlere dahil olan çalışma sahası maruz kaldığı orojenik tesitler sebebiyle çok karışık bir durum almış olup çok sayıda fay ve eklem takımını ihtiva etmektedir. Bu hareketlere bağlı olarak meydana gelmiş olan diyabaz-bazalt akıntıları da görülmektedir. Öte yanda kristalen seride, magmatik ve ileri derecede metamorfik kayaçların kompleksi halindedir.

1. GİRİŞ
        Bu çalışma; 1.25.000 ölçekli ADAPAZARI G 26-b3 No'lu paftanın kapsadığı alanın detay jeolojik etüdünün tamamlanması amacıyla yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4778
Rapor Adı 1/25.000 ÖLÇEKLİ ADAPAZARI G26-B3 NOLU PAFTANIN JEOLOJİSİ
Konu ADAPAZARI JEOLOJİ
Yer - Konum ADAPAZARI SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1968
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İLKER BATUM

1/25.000 ÖLÇEKLİ ADAPAZARI G26-B3 NOLU PAFTANIN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04778
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 197,44TL


Etiketler: ADAPAZARI, ADAPAZARI G 26 PAFTASI, ADAPAZARI JEOLOJİ, JEOLOJİ, SAKARYA, 4778