• 1/25.000'LİK ÇANKIRI G32-C1 NO'LU PAFTANIN JEOLOJİSİ

1. ÖZET
        İncelemenin yapılmış olduğu arazi 1/25.000 ölçekli ÇANKIRI G32-c1 No'lu pafta sınırları içinde kalmakta ve bahis konusu paftanın güneybatı köşesinde Çorum İli'ne bağlı Bayat Kazası bulunmaktadır.
        Çalışma sahasında yükseklikler E-W istikametinde bir sıralanma gösterirler. Yüksekliklerin kuzeyden güneye doğru gittikçe alçaldığı etüt alanını içine alan bölgede daha evvel m. BLUMENTHAL, E.LAHN, S.PEKMEZCİLER, T.YÜCEL, N.EZGÜ, K.HAYR, O.EROL, İ.KETİN, H.UYSALLI, m.F.AKKUŞ jeolojik çalışmalar yapmışlardır.
        Çalışılan paftadaki en eski birimler, Üst Kretase yaşlı kalkerler ve bu kalkerlerle aynı yaştaki ofiolitik seriye dahil birimlerdir. Kretase birimleri üzerine transgresif olarak gelmiş olan Eosen, fliş fasiyesinde teşekkül etmiş formasyonlarla temsil olunmuştur. İpresien'de kaide konglomeraları ve yeşilimsi gri renkli marnlar, Lütesien'de boz kumtaşlarıyla andezit, bazalt, aglomera, tüf tekrarlanmaları halindeki volkanik seri meydana gelmişlerdir. Daha üstte lagüner fasiyeste teşekkül etmiş olan Oligomiosen yaşlı birimler bulunur. Kuvaterner alüviyal teşekkülleri ihtiva eder.
        Tektonik ünite bakımından Anotolidler'e dahil olan inceleme alanında Alp Orojenezi'nin muhtelif fazlarının etkileri görülür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4740
Rapor Adı 1/25.000'LİK ÇANKIRI G32-C1 NO'LU PAFTANIN JEOLOJİSİ
Konu 1/25.000'LİK ÇANKIRI G32-C1 NO'LU PAFTANIN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ÇANKIRI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1968
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İLKER BATUM

1/25.000'LİK ÇANKIRI G32-C1 NO'LU PAFTANIN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04740
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 234,53TL


Etiketler: ÇANKIRI, ÇANKIRI G32 PAFTASI, ÇANKIRI JEOLOJİ, 4740