• ALVAR (DARENDE)-KIZILİNİŞ (KANGAL)-DÜRMEPINAR (GÜRÜN) KÖYLERİNİN SINIRLADIĞI ALANIN (MALATYA K39-A1,SİVAS J38-C3,ELBİSTAN K38-B2 PAFTALARI) JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI

ÖZ
        Darende İlçesi Kuluncak Bucağı'na bağlı Alvar, Kangal İlçesi Alacahan Bucağı'na bağlı Kızıliniş ve Gürün İlçesi Konakpınar Bucağı'na bağlı Dürmepınar Köyleri arasında kalan inceleme alanı 450 km2'lik bir sahayı kaplar.
        Alanın ortasından Tohma Çayı NW-SE doğrultusunda akmaktadır.
        Litolojik yönden tortul ve magmatik kayaların değişik tipleri etüt sahasında yer almaktadır. Tortul kaya birimleri yaşlıdan gence doğru şöyle Özetlenebilir : Etyemez Kireçtaşı, Orta Jura-Alt Kretase yaşlı, kalın ve devamlı karbonatlardan meydana gelmiştir.
        Hekimhan Formasyonu, Üst Kretase yaşlı konglomera, kumtaşı, kumlu şeyl, marn, biohermal kireçtaşları ve Orbitoides'li kireçtaşları dizilerinden ibaret neritik-litoral fasiyestedir.
        Böğürtlen Tepe Formasyonu, muhtemelen Paleyosen yaşlı karasal ve gölsel fasiyesteki konglomera, kireçtaşı ve kalkerli kiltaşı (marn) sıralanmasından meydana gelmiştir.
        Aşağı Çatkara Formasyonu; kumlu kireçtaşı, kumtaşı, çamurtaşı gibi tortullar ve bunlarla ara tabakalı volkanik ve tüflerden ibaret bir sığ deniz fasiyesidir.
        Akdere Formasyonu, Neojen (muhtemelen Pliyosen) yaşlı konglomera, bazı seviyeleri kömürlü kiltaşı ve kireçtaşları şeklinde dizilmiş gölsel ve kısmen flüvyatil fasiyesle temsil edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4720
Rapor Adı ALVAR (DARENDE)-KIZILİNİŞ (KANGAL)-DÜRMEPINAR (GÜRÜN) KÖYLERİNİN SINIRLADIĞI ALANIN (MALATYA K39-A1,SİVAS J38-C3,ELBİSTAN K38-B2 PAFTALARI) JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI
Konu SİVAS PETROL OLANAKLARI VE JEOLOJİSİ
Yer - Konum DARENDE-KANGAL-GÜRÜN (SİVAS) SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1963
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TAMER AYAN

ALVAR (DARENDE)-KIZILİNİŞ (KANGAL)-DÜRMEPINAR (GÜRÜN) KÖYLERİNİN SINIRLADIĞI ALANIN (MALATYA K39-A1,SİVAS J38-C3,ELBİSTAN K38-B2 PAFTALARI) JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04720
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 627,26TL


Etiketler: ELBİSTAN K 38 PAFTASI, PETROL, SİVAS, SİVAS J 38 PAFTASI, SİVAS JEOLOJİ, SİVAS PETROL OLANAKLARI, 4720