• ILICA (KÜTAHYA) KAPLICASI ETÜTÜ

1. ÖZET
       
İnceleme alanımızda tortul kayaçlardan denizel ve gölsel kireçtaşları ile travertenler, püskürük kayaçlardan bazaltlar yer almışlardır.
        En eski seri olarak kireçtaşları vardır. İnceleme alanımızda ancak 1 km2'lik bir yüz ölçüme sahip olan bu denizel tortullar yaklaşık bir değerlendirmeyle 225 m civarında kalınlığa sahiptirler. Kretase kireçtaşlarının yaygın görünüşü masiftir. Yer yer tabakalanmalar görülür. Tabakalanmaya dikey düzensiz bir eklem sistemi dikkat çekicidir.
        Kretase kireçtaşlarının üzerine diskordansla gelen gölsel Neojen çökelleri oluşmuştur. Neojen kireçtaşları masif olup kalınlıkları 70 m'ye kadar ulaşır. Neojen kireçtaşlarının küçük alanlarda yer yer silisleştiği gözlenmiştir.
        Alanımızda Neojen sonu ve Kuvaterner başlarında travertenler oluşmuştur. Gölsel kireçtaşları ve travertenler arasında bir yalancı diskordans vardır. Bol gözenekli ve fosilli travertenlerin kalınlığı 50 m'ye kadar ulaşmaktadır.
        Volkanik kayaç olarak geniş yer kaplayan bazaltları görmekteyiz.
        İnceleme alanının SW köşesinden NE köşesine doğru 5 veya 6 adet NW-SE gidişli ve kademeli dislokasyon hattı saptanmıştır. İkinci kırık çizgileri NW-SE gidişine dik yani NE-SW doğrultusunda teşekkül etmiştir. ve birincilere oranla daha az devamlıdır.
        Bölgemizde sözü edilmesi gerekli ve incelemeyi yapmaya neden olan sıcaksular vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4681
Rapor Adı ILICA (KÜTAHYA) KAPLICASI ETÜTÜ
Konu ILICA (KÜTAHYA) KAPLICASI ETÜTÜ
Yer - Konum KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1971
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERAY ERDOĞAN

ILICA (KÜTAHYA) KAPLICASI ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04681
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 193,90TL


Etiketler: ILICA KAPLICASI, JEOTERMAL, KÜTAHYA, 4681