• YONCALI KÜTAHYA KAPLICASI ETÜDÜ

ÖZET
       İncelene alanımız içersinde her 3 ana türden kayaç oluşukları ile karşılaşılmıştır. Bunlar magmatik kökenli yeşil-kayaçlar, metamorfizma ürünü şist ve mermerler ile kil, marn, kalkar gibi tortulardır.
       Görülen en eski seri metamorfiklerdir, şistlerin baskın olduğu ve fazla kalınlığa sahip yaşlı seride ince mercekler durumunda mermer ardışıklaması vardır. Ayrıca adı geçen kayaçları yeşil kayaçların kestiğini belirtmeliyiz. Yeşil kayaçlar düzensiz bir dağılımdadırlar. Çeşitli genişlikte mostralar görülür. Metamorfik serinin yaşının Paleozoyik olması gerekir.
       Şist-mermer ardışıklamasının üstüne diskordan olarak kalker gelmektedir. İnceleme alanımızda birkaç m'den 100 m'ye kadar çeşitli kalınlıklarda gözlediğimiz bu kalkerler metamorfizmaya uğramışlarsa da tam mermerleşmemişlerdir ve yaşları konusunda kesin bir yorumda bulunamayacağız. Ancak muhtemelen Mesozoyik'tir  diyoruz.
       Neojen yaşlı kil, marn ve kalkerler vardır. Gölsel bir karakter taşıyan bu seri fazla kalın olmayıp gevşek dokuludur.
       Kuvaterner Alüvyon ve Birikinti Konisi şeklindeki klasik örnekleriyle temsil edilmiştir. Ayrıca inceleme alanınızdaki jeolojik görünümlerden biri ve bizce özellikle inceleme konusu olan sıcak sulardır.
        Alanımızda başlıca faylanmalar NE-SW-NNE-SSW doğrultusunun gösterirler.

1. GİRİŞ
        Bu rapora konu olan çalışmalar Kütahya İli'nin Yoncalı Kaplıcası'nın jeolojik ve hidrojeolojik özelliklerini ortaya koymak amacını gütmüştür.
        Bu amaçla önce KÜTAHYA J23-b1 Paftası'nda (1/25.000 ölçekli) 30 km2'lik alanda jeolojik harita yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4676
Rapor Adı YONCALI KÜTAHYA KAPLICASI ETÜDÜ
Konu YONCALI KÜTAHYA KAPLICASI ETÜDÜ
Yer - Konum KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1971
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERAY ERDOĞAN

YONCALI KÜTAHYA KAPLICASI ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04676
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 247,80TL


Etiketler: KÜTAHYA, KÜTAHYA KAPLICASI, 4676