• GEDİZ-ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

GEDİZ - ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

1. ÖZET
  Etüt sahamız Kütahya Vilayeti Gediz İlçesi Abide Mevkisi yakınında "Ilıcalar" adlı sıcak su kaynakları bölgesidir (Ek 2).
  Ilıcalar Bölgesi'nin jeolojik ve hidrojeolojik etüdü yapılmıştır.
  Etüt sahamızda şu formasyonlar mevcuttur (Ek 3, 4, 5):
  1. Metamorfikler : Paleozoik yaşlı gnays, muskovit şist ve klorit şistlerdir,
  2. Sedimanter Seri : Çörtler Neojen yaşlı kil, gre ve kalker münavebesi, üste doğru kırmızı gre konglomera serisi alüvyon ve travertenlerden ibarettir.
  3. Magmatikler : Mezozoik sonu, Tersiyer başı yaşta serpantinler ve muhtemelen Pliosen sonu yaşlı, bir sıra bacalar halinde nefelin bazaltlar.
  Bölge Anatolitler içinde mütalaa edilir ve Alpin hareketler tesiri altında kalmıştır.
  Bölgede ana fay NW-SE doğrultulu NE eğimlidir (Ek 4, 5, 6).
  Mevcut sıcak su kaynakları Ilıca Çayı içindeki bu ana fay boyunca sıralanmışlardır ve 40-77oC arasında sıcaklık gösterirler. Otuza yakın kaynak mevcuttur. Bütün kaynaklarda kimyasal bileşim yaklaşık olarak S3 hariç birbirinin aynıdır.
  Gazino yanındaki 77°C° (S1) sıcaklık ve 7 lt/sn debili kaynağın kullanılması hususunda tavsiyeler yapılmıştır.
Rapor Özellikleri
Rapor No 4635
Rapor Adı GEDİZ-ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Konu GEDİZ-ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU
Yer - Konum GEDİZ (KÜTAHYA) KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE-İNGİLİZCE
Yayın Tarihi 01.01.1970
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERTURAN GÖKALP

GEDİZ-ABİDE ILICALARI BÖLGESİ HİDROJEOLOJİ ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04635
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 193,06TL


Etiketler: ABİDE ILICALARI, GEDİZ, HİDROJEOLOJİ, KALPLICA, KÜTAHYA, 4635