• ERZİNCAN I44 C1 PAFTASI ÜSTÜNDE JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

ÖZET
       
Erzincan İ44-C1 paftasının jeolojik çalışması, Mercan-Tercan Bölgesi'nde, petrol aramaları programına uygun olarak yapılmıştır.
         Ofiyolitlerin NW açısı yönünde, Jura-Alt Kretase masif kalkerinin ve "fliş" fasiyes halinde Üst Kretase kalkerinin mostraları görülür. Ofiyolitin mostraları Vank Dağı ile Kuzey Dağı'nın antiklinal çekirdeklerinde de görülür. En önemli formasyon Miyosen formasyonudur. Miyosen, alt ve üst olmak üzere, iki kısma ayrılır. Alt kısmında kalker, üst kısmında ise kil ekseriyettedir. Alt kısımda, doğu yönünde, marnın önemi gittikçe artmaktadır; burada da, taban ve tepede, alçı taşı bulunur. Üst kısım, kilden başka, Polipye'li kalker ve kumtaşı mercekleri kapsar.
        SE açısı yönünde, Miyosen, bu püskürük kayaçtan ileri gelen moloz, konglomera, Pliyosen (?) bazaltı ve volkanik külle örtülüdür. NW kısmında, Miyosen, hepsi Kuvaterner yaşında, yeni alüvyonla ve taraçalarla (yüksek, orta ve alçak) örtülüdür.
        Bölge, Miyosen'in depolaşmasından sonra kıvrılmıştır. Kıvrımların eksen doğrultuları, aşağı yukarı, W-E'dir. Antiklinallerin N versanları kimi zaman faylı olup, genellikle S versaylarından daha sarptır.
         Kurukol'un doğusunda çok küçük bir linyit ocağı vardır.
         Miyosen'in alt kısmının kalkeri bir hazne kayaç teşkil edebilir, oysaki üst kısmın killi petrol için bir ana kayaç görevini yapabilir. İşletilebilir miktarda petrole elverişli yapılara rastlanmamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4633
Rapor Adı ERZİNCAN I44 C1 PAFTASI ÜSTÜNDE JEOLOJİK ÇALIŞMALAR
Konu ERZİNCAN JEOLOJİ
Yer - Konum ERZİNCAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 02.07.1964
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.G.P KRUSEMAN

ERZİNCAN I44 C1 PAFTASI ÜSTÜNDE JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04633
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 240,42TL


Etiketler: ERZİNCAN, ERZİNCAN I 44 PAFTASI, ERZİNCAN JEOLOJİ, 4633