• TRABZON G42-C1 PAFTASININ JEOLOJİK ETÜDÜ

ÖZET
        İnceleme sahası Zigana Dağı'nın zirvelerini teşkil eder, ve Zigana Geçiti'nin 7 km batısına düşer. Çalışma sahasına en yakın yerleşirin merkezi Torul'dur ve uzaklığı 32 km kadardır. Çalışma sahası 150 km2 olnp 1.000 m ile 2.600 m arasında desisen bir engebeli bir topografyaya sahiptir.
        Sahamızda, sedimanter olarak Üst Kretase'ye ait yarı kristalen kalkerler vardır.
        Ekstrüsif kayaklardan en eski olacak Mesozoik yaşlı dasitler kalkerlerin altına gelmektedir. Yine ekstrüsiflerden bazik seri adını verdiğimiz bazik andezit bazalt konglomera ve tüflerden ibaret olan seri kalkerler üzerinde yer almaktadır. Bunlara bir yaş verilmemektedir.
        Çalışma sahasının muhtelif yerlerinde dasiti, kalkerleri ve bazik seriyi kesen kuvars porfir diorit porfir, diyorit, granit ve granodiyoritlere rastlanmaktadır. Bunlar aynı fazda teşekkül etmişlerdir.

GİRİŞ
        Bu etüt 1967 yılı Haziran ve Kasım ayları arasındaki dört aylık saha çalışması ve saha dönüşü daire çalışmalarının bir sonucudur.
        MTA Enstitüsü Maden Etüt Şubesi'nin 1967 programına uyularak çalışılan bölgenin, bakır prospeksiyonu ve 1/25.000'lik jeolojisinin aydınlatılması amacı güdüldü. Pusula, altımetre kullanılarak ve kontakt takibi usulü ile bölgenin jeoloji haritası hazırlandı.
        Çalışma sahamızın Gümüşhane İli'ne bağlı Torul İlçesi'nin 20 km kuzeyine düşen Trabzon G42c paftasının tamamını kaplar.
        Çalışma esnasında çeşitli problemlerimin çözülmesinde yardımcı olan ve bizzat araziye gelerek gerekli yardımlarını esirgemeyen Sayın Dr.Rüştü Ovalıoğlu'na Sayın Dr.Mustafa Aslaner'e ve sayın Dr.Toshiaki Sawa'ya teşekkürlerimi borç bilirim.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4618
Rapor Adı TRABZON G42-C1 PAFTASININ JEOLOJİK ETÜDÜ
Konu TRABZON JEOLOJİ
Yer - Konum TRABZON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 26.09.1968
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar R. ÇALGIN

TRABZON G42-C1 PAFTASININ JEOLOJİK ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04618
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 108,72TL


Etiketler: JEOLOJİ, TRABZON, TRABZON JEOLOJİ, 4618