• ÇİFTEHAN (NİĞDE) KAPLICASI HİDROJEOLOJİK ETÜTÜ

1. ÖZET
        Etüdü yapıları Çiftehan Kaplıcası, Niğde'nin Ulukışla Kazası'na bağlı Çiftehan Nahiyesi'ndedir (Ek 1).
        Etüt Bölgesi, Bolkar Dağları cephe silsilesine ait antiklinalin dik, kısmen devrik olan kuzey kanadında yer alır. Bolkar Dağları'nda çoğunluğunu mermerlerin teşkil ettiği Paleozoik metamorfitler ve granit-kuvars porfir bulunmaktadır (Ek 2).
        Metamorfitler üzerinde etüt bölgesinde aflöre eden en yaşlı kayaç Üst Kretase kalker-marn serisi ile bunları kesen serpantinittir. Üst Kretase üzerinde Paleosen-Alt Eosen yaşlı fliş ve andezit-aglomera-tüf bunlar üzerinde de Orta Eosen yaşlı kumtaşı-marn yer alır. Bölgede Kuvaterner'de ait yamaç molozu ve alüvyon dolgu mevcuttur (Ek 3-4). Etüt bölgesinde tabakalar E-W doğrultusunda ve N'ye dik eğimli veya devriktir. Tespit edilen faylar NW-SE, NE-SW ve N-S doğrultusundadır. Kaplıca kaynağı muhtemelen bir fay zonunda bulunmaktadır (Ek 3)
        Etüt bölgesinde normal yeraltı suyu azdır ve önemli adi kaynak bulunmamaktadır.
        Kaplıca suları her biri ayrı ayrı isimlendirilen dört yerden alınmaktadır ve 7.9 lt/sn toplanı debiye, 53.3°C ortalama sıcaklığa sahiptir (Ek 5). Kaplıca sularının hepsi: "Kükürt ihtiva eden, sodyumlu, kalsiyumlu, sülfatlı, klorürlü, sıcak su. " sınıfına girmektedir ve pek çok hastalığa karşı iyi gelmektedir.
        Kaplıcanın geliştirilmesi için daha fazla şifalı suya ihtiyaç duyulmuştur. Şifalı su miktarını artırmak üzere sondaj kuyusu açılabilir. Bölgede jeolojik-hidrojeolojik ve jeofizik rezistivite etütleri sonucunda 5 sondaj noktası tespit edilmiştir (Ek 3-6). Sondajdan olumlu sonuç alınamadığı taktirde modern kaptaj ve depolama yapılarak mevcut şifalı su bir araya toplanıp tam olarak değerlendirilebilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4559
Rapor Adı ÇİFTEHAN (NİĞDE) KAPLICASI HİDROJEOLOJİK ETÜTÜ
Konu ÇİFTEHAN (NİĞDE) KAPLICASI HİDROJEOLOJİK ETÜTÜ
Yer - Konum ÇİFTEHAN (NİĞDE) NİĞDE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1971
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ESAT BAŞKAN

ÇİFTEHAN (NİĞDE) KAPLICASI HİDROJEOLOJİK ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04559
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 189,48TL


Etiketler: ÇİFTEHAN KAPLICASI, JEOTERMAL, NİĞDE, SICAKSU, 4559