• ÇANAKKALE İLİ EZİNE VE AYVACIK CİVARI EFFÜZİFLERİNDE GENEL PERLİT PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZET
        Prospeksiyonumuzu bu sahaya yöneltmemiz, bölgenin, geniş bir kısmının efüziflerle kaplı bulunması sebebiyle, gayemiz olan volkanik menşeyli malzemeler etüdüne elverişli bulunmasındandır. Nitekim; andezit, dasit, riyolit, aglomera ve tüf gibi volkanitler geniş sahalar kaplamaktadır. Genellikle Tersiyer yaşlı olan bu efüzifler iki ayrı periyoda aittir. Bu durum gerek litolojik ve gerekse morfolojik yapıdan da anlaşılmaktadır.
        Genel prospeksiyonu yapılan bu efüziflerde perlitik bir yapının mevcutiyeti araştırılmış, fakat gerek kimyevi bileşimlerinin ve gerekse volkanizma şartlarının, perlitik bir oluşum için elverişli bulunmayışı sebebiyle böyle bir yapıya rastlanılmamıştır. Bu sebeple sahanın detay prospeksiyonuna lüzum yoktur. Fakat geniş rezervleri olduğu tahmin edilen pomzala tüfler ihtiyaç halinde değerlendirilmelidir.

2. GİRİŞ
        Prospeksiyonumuz, 1969 yılı arazi çalışmalarımızın esasını teşkil eden "Batı Anadolu Volkanik Orijinli Tecrit Malzemelerinin Etüdü" projesine dahil olup, Bandırma-Çanakkale arasındaki sahanın bir bölümünü kapsar.
        Daha önce merkezde yapılan ön çalışmalarda, 1/500.000 ölçekli jeolojik haritalardan yararlanarak mühim görülüp etüdüne karar verilen bu bölgenin batı kesiminde kalan sahamız tahminen 800 km2'lik bir alan içerisindedir, üzerinde çalıştığımız haritalar 1/100.000 ölçekli EDREMİT 52-1 ve EDREMİT 52-3 Paftaları'dır. Saha hudutları ise, Ezine, Küçükkuyu ve Baba Burnu'nun çevrelediği üçgendir (Ek 1).

Rapor Özellikleri
Rapor No 4515
Rapor Adı ÇANAKKALE İLİ EZİNE VE AYVACIK CİVARI EFFÜZİFLERİNDE GENEL PERLİT PROSPEKSİYON RAPORU
Konu PERLİT
Yer - Konum ÇANAKKALE EZİNE-AYVACIK
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1971
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ UNUR SABRİ TOPLUOĞLU

ÇANAKKALE İLİ EZİNE VE AYVACIK CİVARI EFFÜZİFLERİNDE GENEL PERLİT PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04515
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 133,32TL


Etiketler: AYVACIK, ÇANAKKALE, EFFÜZİF, EZİNE, PERLİT, 4515