• ZARA-BEYPINAR (SİVAS) ASBEST YATAKLARI HAKKINDA ETÜT RAPORU

ÖZET
        Bu raporda Zara İlçesi, Beypınar Nahiyesi Merkezi'nin doğu ve kuzey kesimindeki asbest yutaklarından ve yakın çevrelerinin jeolojisinden bahsedilmektedir.
        Etüt bölgesinin en eski formasyonları; açık gri renkli masif Kretase Kalkerleri'dir. Fliş tabakaları kumtaşı, marn, şeyl ve az kalkerden müteşekkil olup, Paleo-Eosen yaşlıdır.
        Sahamızda Oligo-Miyosen, jips tabakaları ile temsil edilmiştir. Kuvaterner Tabakaları eski ve yeni alüvyonlardır.
        Etüdü yapılan bölgede serpantinit, spilitik bre ve tektonik amfibolit breş ile gabro filonları gibi magmatik kayaçlar mevcuttur. Civar sedimanlarla mukayese suretiyle bu teşekkülatı Mesozoik yaşlı kabul etmekteyiz.
        Bölgede krizotil asbest, dokuda Susuzlar (Sincan), Ağlıkçay Köyü, batıda Mehmetağılı, Davut Yaylası ve Göller Mevkileri'nde, umumiyetle serpantinit-gabro, serpantinit-spilitik breş ve serpantinit-tektonik amfibolit breş kontaklarında şeritler halinde olup, geniş yataklar teşkil ederler.

1. GİRİŞ
        Enstitüsü tarafından Zara İlçesi, Beypınar Nahiyesi Civarı'ndaki asbest yataklarının etüdünü yapmak için 26.07.1967-05.11.1967 tarifleri arasında görevlendirildim.
        Çalışmalarımızın esas gayesi; Divriği İ 39-c4, d3 (1/25.000) Paftaları'nda mevcut asbestli serpantinit aflörmanlarının tespiti, yakın çevrelerinin jeolojisinin incelemesi, asbest mineralizasyonun tetkiki, ekonomik problemlerinin arattırılması ile, ileride yapılacak detay aramalar için gerekli tekliflerin hazırlanmasından ibarettir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 4499
Rapor Adı ZARA-BEYPINAR (SİVAS) ASBEST YATAKLARI HAKKINDA ETÜT RAPORU
Konu ASBEST
Yer - Konum SİVAS ZARA-SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 27.02.1968
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar RAŞİT ÇELİK

ZARA-BEYPINAR (SİVAS) ASBEST YATAKLARI HAKKINDA ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR04499
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 81,18TL


Etiketler: ASBEST, SİVAS, ZARA, 4499